Motala kommuns fonder

Sök pengar ur Motala kommuns fonder

 

Nu är det dags att söka pengar ur Motala kommuns fonder. Skicka in din ansökan senast den 30 september.

Motala kommun har ett antal fonder som det går att söka pengar ur. I år finns det 14 fonder där du som invånare kan söka pengar - om du uppfyller villkoren.

Är du intresserad ska du skicka in en skriftlig ansökan.

Information om fonder

Stiftelsen Gustaf Lindegrens donationsfond

Stiftelsens ändamål är att bereda behövande personer i Landskrona, dock företrädesvis sådana som tillhört eller tillhöra handels-, hantverks- eller tjänstemannakretsarna och som äro i små omständigheter hjälp till hyreskostnad i den mån denna ej täcks av statliga eller kommunala bidrag.

Om ytterligare disponibla medel återstår må de användas till bidrag även för andra ändamål till personer av nämnda kategori.

Utdelning skall ske minst en gång årligen och utgöres av den avkastning som influtit året före. Dock skall varje år minst en tiondel av avkastningen läggas till kapitalet.

 

Stiftelsen Gustaf Lindegrens donationsfond
Landskrona stad
Boel Kvist
261 80 Landskrona
0418-47 00 82

Måndagskoll

röd katt

Du har väl priskoll!

Då var det måndag igen och dags att gå igenom butikernas reklamblad på nätet!
Jag satte ett -EJ REKLAM TACK!- klistermärke på dörren för två år sedan vilket alla utdelare har respekterat!
Gud så skönt att slippa en massa reklam som dräller ned i brevinkastet som stressar och sedan ska man bära bort eländet till återvinningen också! Och vilket slöseri med papper och energi! Urdumt!

Nää jag förstår inte att jag inte kom till skott tidigare…det var väl det där ”man kan ju missa något!”
Men det gör man inte! för reklambladen ligger ute på nätet innan de har hunnit dela ut dem! man upptäcker fynden först…innan de tar slut!

En liten länklista till hemsidornas kampanjblad ( en del butiker har lokala erbjudanden, sök efter din lokala butik för rätt information):

Trevlig läsning!

Nu byggs ekodukter på olika håll i landet

Snart kan de värmländska vilddjuren tryggt passera över väg E18. För nu påbörjas bygget av Värmlands första ekodukt som ska binda samman ekosystemen på var sida av vägen. Även i Mölndal-Kungsbacka får djuren en egen grön bro.

I samband med nyinvigningen av E18 över Sörmon i Värmland strax för midsommar 2017 kommer en helt ny faunapassage – eller ekodukt som det också kallas – erbjuda säker väg för de vilda djuren på vägens båda sidor. Bron, som blir 55 meter lång och 15 meter bred, ska byggas efter djurens befintliga rörelsemönster. Även vid E6an, längs sträckan Mölndal-Kungsbacka ska en större ekodukt få sin byggstart nu i sommar.

”Kan göra en hel del skillnad”

– Det ska bli spännande att se vad denna satsning får för effekt, säger Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet.
– I de projekt där man tänkt strategiskt i riktade insatser – mot till exempel paddor eller storvilt – kan nog detta göra en hel del skillnad, särskilt för de djur som rör sig över stora områden. Om älgar kan passera stora barriärer av vägar utan att bli påkörda med hjälp av en faunapassage i kombination med viltstängsel, så är ju det en vettig lösning.

En bro helt klädd i grönt

Ekodukten i Värmland kommer kläs helt i grönska med buskar, vallar och gångstigar för att skapa en naturlig känsla till det kringliggande landskapet. Även människor kommer att kunna nyttja den nya faunapassagen, då en motionsstig också planeras för att knyta samman motionsspåren på vägens båda sidor.

Kan bli fler

I Sverige finns idag ett tiotal ekodukter – som anlagts för att vägbyggen ska inte ska störa den omgivande naturen och ekosystemen mer än nödvändigt. Och det kan bli aktuellt med fler.

– Här är i Värmland har området pekats ut som särskilt angeläget – dels är det ett naturreservat, dels är det ett riksintresse för rekreation med bland annat jogging- och skidspår. Vägar har ju en barriäreffekt i landskapet – och om utvärderingen visar att det gör skillnad för djur- och friluftsliv ger det troligen skäl att överväga byggandet av fler ekodukter över landets stora vägar, säger Martin Bergvall, projektledare för den värmländska ekodukten på Trafikverket.

Olika slags faunapassager för olika djur

Redan på 1960-talet byggdes så kallade viltbroar i Frankrike, Luxemburg och Nederländerna – men då mest för att tillvarata jägarnas intressen. Sedan dess har man förstås lärt sig betydligt mer om djurens beteenden. Faunapassager byggs olika beroende på vilken typ av djur de är avsedda för. Ekodukter byggs för storvilt men är det små groddjur anläggs i stället tunnlar under vägen. Didrik Vanhoenacker säger:
– Det mest intressanta blir att kontrollera och se hur skillnaden faktiskt blir på dessa satsningar – om man exempelvis kan sätta upp kameror för att utvärdera vilka vägar djuren faktiskt – både före och efter byggnationen.

Av: Pauline Josephson
 Foto: Temagruppen
 

 

land.se

Stiftelsen Arvid och Ida Sonessons donationsfond

Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, bosatta inom fd Malmöhus län.

 

Understöd eller bidrag må lämnas till behövande enskilda personer enligt ovan men också till enskilda icke offentliga institutioner inom länet, som huvudsakligen tjänar något av ovannämnda syften.

Av fondens avkastning under ett kalenderår, må under påföljande kalenderår 9/10 utbetalas som understöd eller bidrag medan återstoden läggs till kapitalet.

 

Stiftelsen Arvid och Ida Sonessons donationsfond
Box 466
Sparbanken Öresund, stiftelseförvaltning
201 24 MAlmö
010- 499 90 20