Stiftelsen Karin och Otto W Catos fond

Stiftelsen Karin och Otto W Catos fond

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till främjande av vård av behövande ålderstigna eller sjuka personer bosatta i Ängelholms församling.

att ansöka

Sista ansökningsdag är den 30 september.

 

John Hedins Stiftelse


  John Hedins Stiftelse

John Hedins Stiftelse för Lidköping

Stiftelsen delar ut medel till
- Föreningar och organisationer i Lidköpings kommun, som bedriver omfattande ungdoms-, hälsovårdande- eller social verksamhet.

- Studerande, nu eller tidigare folkbokförda i Lidköpings kommun,som bedriver minst treårig eftergymnasial utbildning inom landet (universitet, högskola, eller motsvarande).

- Enskilda personer, folkbokförda i Lidköpings kommun, som på grund av sjukdom eller andra omständigheter är i behov av ekonomiskt bistånd.

 

 

John Hedins Stiftelse för Mariestad

Stiftelsen delar ut medel till

- Föreningar och organisationer i Mariestads kommun, som bedriver omfattande ungdoms-, hälsovårdande- eller social verksamhet.

- Studerande, nu eller tidigare folkbokförda i Mariestads kommun,som bedriver minst treårig eftergymnasial utbildning inom landet (universitet, högskola, eller motsvarande).

- Enskilda personer, folkbokförda i Mariestads kommun, som på grund av sjukdom eller andra omständigheter är i behov av ekonomiskt bistånd.

 

 

Stiftelsen Johan och Maria Bergs pensionsfond för kvinnliga tjänare

Stiftelsen Johan och Maria Bergs pensionsfond för kvinnliga tjänare

Förvaltning: Omsorgsnämnden
Kontaktperson: Helena Linder Magnusson, tel 0470-430 07
Utdelningsbart i år: 112 434 kr

Stiftelsen skall i första hand användas till att ge bidrag till behövande äldre kvinnor i förutvarande Växjö stad, vilka under många år utfört arbete i annans tjänst och i andra hand till övriga behövande äldre kvinnor i Växjö kommun. Samordnas med Samfond för sociala ändamål.

Ansökan görs senast 30 september.
Broschyr om Växjö kommuns stiftelser och ansökningsblanketter finns att hämta i kommunens reception, Västra Esplanaden 18, Växjö.

Du hittar även ansökningsblanketter under rubriken "Mer information" här
http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Kommun--politik/Ekonomi/Bidrag-fran-stiftelserstipendier/

Blanketten skickas till:

Respektive förvaltning
Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö