Landsfiskal Johannes och fru Teresia Browns minnesfond

Landsfiskal Johannes och fru Teresia Browns minnesfond

För att kunna bli beviljad medel ur denna fond krävs att man varit mantalsskriven i Osby församling mellan ett och 18 års ålder. Man måste vidare bedriva högskolestudier minst motsvarande kandidat examen (bachelors degree), d v s tre års studier.

Att tänka på när du söker:

  • Bifoga ett studieintyg som visar att du är antagen till utbildningen och att du följer normal studietakt.
  • Bifoga ett utdrag ur folkbokföringsregistret som visar att du varit mantalsskriven i Osby mellan 1 och 18 års ålder.
  • Din ansökan ska vara skriftlig och var undertecknad, du sänder den till oss på följande adress:Osby kommun
    Utbildning och arbete
    283 80 Osby

Ansökan görs.

Använd blanketten för detta som finns till höger på denna sida. Fyll i den fullständigt och bifoga efterfrågade bilagor, detta då vi inte kommer att behandla ofullständiga ansökningar

http://www.osby.se/Global/Blanketter/Utbildning%20och%20arbete/Stipendieans%C3%B6kan%20Brown.pdf

Stiftelsen Ossian Koschells donationsfond

Stiftelsens ändamål är att endast den årliga ränteafkastningen på kapitalet, hvilket aldrig får förminskas eller tillgripas, skall på min födelsedag den 20 maj, utdelas bland de mest behöfvande och välartade skolbarn under 15-års åldern.

Stiftelsen Ossian Koschells donationsfond
 Box 1453
 Helsingborgs Kyrkoförvaltning
 251 14 Helsingborg
 042-37 28 00