Fonder Hallsbergs kommun

Fonder

Stiftelsen Syskonen Erikssons i Mötan Stipendiefond

Studiestipendium åt mindre bemedlade. Verksamhetsområde: Viby församling.

Stiftelsen Gustaf Widéns studiefond

Stipendier vid yrkesutbildning lantbruk med mera. Verksamhetsområde: Viby församling.

Stiftelsen Maria och Herman Perssons husmodersfond

Rekreationsvistelse för husmödrar från bondehem.

Stiftelsen Hjälpfonden Norrbyhemmets minne

Behövande personer som till följd av sjukdom är i behov av ekonomisk hjälp. Verksamhetsområde: Hallsbergs församling.

Stiftelsen Hallsbergs sociala samfond

Ekonomisk hjälp till behövande personer. Verksamhetsområde: Hallsbergs församling.

Stiftelsen Vibys sociala samfond

Ekonomisk hjälp till behövande personer. Verksamhetsområde: Viby församling.

Stiftelsen Sköllerstas sociala samfond

Ekonomisk hjälp till behövande personer. Verksamhetsområde: Sköllersta församling.

Stiftelsen Björstorpshemmets minnesfond

Stiftelsens ändamål är att bringa ekonomisk hjälp för behövande äldre, sjuka, invalidiserade eller hjälpbehövande personer. Verksamhetsområde: Hallsbergs tätort

Stiftelsen för gamla och vårdbehövande

Stiftelsen har till ändamål att bereda bostad och vård åt äldre eller vårdbehövande personer. Verksamhetsområde: Hallsbergs tätort
Ytterligare upplysningar kring fonder lämnas av:

Ekonomihandläggare Yvonne Berglund tel: 0582-68 51 26

http://www.hallsberg.se/omsorghjalp/ekonomisocialbidrag/stipendierochfonder.4.5f649a7813bafb85c6e502e.html

Posted in Fonder & Stipendier.