Anny och Ragnar Wikstens stiftelse

 Anny och Ragnar Wikstens stiftelse

Foto Anna Morén

Foto Anna Morén

1984 bildades Anny och Ragnar Wikstens stiftelse som har till sitt huvudsakliga ändamål att

1 Främja undervisning och uppfostran av barn

2 Lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning

3 Främja vetenskaplig forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomars bekämpande.

Stiftelsens ändamål i vad avser punkt 1 ovan skall i första hand förverkligas genom bidrag till redan etablerade organisationer i vid bemärkelse som har detta ändamål för sin verksamhet.

I punkt 2 angivet ändamål skall tillgodoses bl a genom stipendier för studier vid idrottsgymnasium eller motsvarande utbildningsanstalt. Även idrottsliga ändamål i övrigt skall kunna stödjas men det skall ej utgöra en huvudsaklig del av stiftelsens verksamhet.

Stiftelsens verksamhet vad avser punkterna 1 och 2 ovan skall vara lokalt begränsad till Piteåbygden, Norrbotten i övrigt och även norra delen av Västerbotten.

Ansökan
Ansökan skall innehålla vem som ansöker, ändamålet samt verksamhets- och/eller hemort. Ingen speciell ansökningsblankett finns framtagen.

Ansökan skickas till
Anny och Ragnar Wikstens stiftelse
C/O Fastighets AB RAWI
Bryggargatan 14
941 63 Piteå

Märk kuvertet med Ansökan och ansökningarna ska vara inskickade senast den 31 december.

Posted in Fonder & Stipendier.