Jultomtarna i Skövde

Jultomtarna i Skövde

Sällskapet Jultomtarna stiftades på påskdagen år 1877. Några herrar vid namn Oskar Sjöberg, F.W. Zenzén, Bernt Lindblom, Per Andersson och Fr. Wahlström hade samlats för att umgås när Zenzén förslog att de alla skulle ansluta sig till en förening i Göteborg kallad Jultomtarne, som han själv var medlem i sedan en tid tillbaka. Man kom då fram till att behovet av det nog fanns behov av jultomtar även i Skövde och på Sjöbergs förslag startades så Sällskapet Jultomtarne i Sköfde.

Stadgarna fastslog att målet för verksamheten skulle vara ”att företrädelsevis med kläder understödja fattiga, i främsta rummet inom samhället boende barn, vilka utmärkt sig för flit och goda seder”.

De barn som utvalts fick komma på julfest med sina föräldrar hos sällskapet. Barnen tilldelades klädesplagg och kanske en psalmbok eller en katekes, innan julmat och julgransplundring vidtog. Det första året räckte de insamlade medlen till två flickor och två pojkar, men verksamheten växte sig snart större tack vare gåvor från privatpersoner, föreningar, företag och kyrkor – precis som det fungerar i dag.

1932 fick verksamheten en rejäl skjuts när Theodor Egnell genom sitt testamente skänkte föreningen hela 46000 kronor, vilket motsvarar en bra bit över en miljon i dagens penningvärde.

1955 ändade traditionen med julfester och så småningom fick barnen själva prova ut kläder i butiker, för att sedan kunna hämta ut dem inslagna och klara inför julhelgen.

När staden växte och blev till storkommun utökades sällskapets upptagningsområde och idag sker julklappsutdelningen i form av presentkort i stadens butiker.

Jultomtarna idag

Trots att vi lever i ett rikt land finns det fortfarande barn och ungdomar som lever under knappa förhållanden, så Jultomtarna behövs lika mycket idag som när sällskapet bildades. Inför julen 2014 siktar vi på att bidra med i genomsnitt 1800 kr vardera till runt 300 behövande barn.

Verksamheten bedrivs i stiftelseform helt utan vinstintressen. De enda kostnader vi har är den årliga annonseringen av ansökningsuppgifter – allt annat, som insamlingsannonser, hemsida, lokaler och så vidare står våra sponsorer för. Styrelsen arbetar helt ideellt och svarar själva för alla kostnader som transporter, fikabröd och så vidare – allt för att se till att insamlade medel och avkastningen på stiftelsens kapital ska kunna gå oavkortat till barnen som behöver vår hjälp.

Vill du hjälpa oss hjälpa så är vårt plusgironummer 44 32 65-4

Vill du ansöka om bidrag, ansök här.

 

Sällskapet Jultomtarna
c/o Lennart Andersson
Rådmansgatan 18 A
541 45 Skövde.

 

Våra sponsorer

Tack till alla som hjälper oss hjälpa – men särskilt till våra huvudsponsorer:

Kyrkans hus och Nordea för lokaler

Skaraborgs Allehanda och Skövde Nyheter för annonsutrymme

Morot Kommunikation & Design för hemsida och webbhotell

Posted in Fonder & Stipendier.