Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse

Ändamål

Under året 1990 bildades Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse med ändamålet att lämna understöd för:

 • Främjande av vetenskaplig forskning.
 • Beredande av undervisning eller utbildning.
 • Främjande av vård och uppfostran av barn.
 • Utövande av hjälpverksamhet bland behövande.

Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att ge anslag till enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner eller liknande.

 

Att ansöka om donation från Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse

 

 • Stiftelsen tar emot ansökningar under 2017 från januari – september.
 • Ansökan ska vara Stiftelsen tillhanda senast 30 september 2017.
 • Stiftelsen sammanträder en gång per år för att besluta om årets aktuella donationer. 
 • Då antalet ansökningar är omfattande kommer endast de personer/organisationer/institutioner som tilldelats en donation att meddelas. Detta kommer att ske under december månad.

Tillvägagångssätt

 1. Ansökan sker genom att fylla i vår digitala ansökningshandling under fliken ”Blankett” (se huvudmenyn).
 2. Välj mellan blankett för privatperson eller organisation/institution.
 3. Vänligen fyll i alla uppgifter på blanketten och beskriv vad stiftelsedonationen ska användas till samt hur stort belopp ni ansöker om.
 4. Slutför ansökan genom att klicka på ”Skicka”. Ansökan bekräftas med ett mottagningsbesked som skickas till den angivna e-postadressen.

Behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

 ANSÖKNINGSBLANKETT

 
 
Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse
Vendevägen 90
182 61 Danderyd
www.alexandraochbertilgyllingsstiftelse.se

 Telefon: 08 - 12 151 151

Telefontid: tisdagar  kl 10-12
Då antalet ansökningar är omfattande kommer endast de personer/organisationer/institutioner som tilldelats en donation att meddelas. Har ni inte fått ett meddelande från oss före den 20 december har ni inte tilldelats en donation.
Posted in Fonder & Stipendier.