Stiftelsen Caminul Felix

Caminul Felix anser att familjebegreppet är nyckeln till att läka ett barn som har försummats och övergivits. Ett barn som lider av trauman efter att ha förskjutits behöver en fristad där han eller hon kan känna sig trygg och får tid att läka och upptäcka livet. På Caminul Felix Familjebyar finns en tillflyktsort, ett hem, kärleksfulla adoptiv / foster-föräldrar, en utvidgad familj och syskon.

Caminul Felix har två byar i Oradea i västra Rumänien. Organisationen består av 16 familjer som vårdar över 200 barn. Här finns kärleksfulla familjer, och vi kan nu glädjas med vår första generation av Caminul Felix barn som framgångsrikt går in i vuxenlivet.

Vi inser behovet av att bygga liknande familje-modeller världen över. Vi har blivit inbjudna av regeringsrepresentanter och organisationer i nationer i Östeuropa, Asien och Afrika för att leda och utveckla Caminul Felix Familjebyar. I vårt mål att utöka vår insats internationellt, har vi fastställt Caminul Felix Akademi som tillhandahåller utbildning för nuvarande och blivande Felix-föräldrar. Med ett ökande stöd kommer team att fortsätta att hjälpa fler av de övergivna barnen i världen.

Felix-verksamheten tror på att skapa och förvalta resurser för en långsiktig utveckling. Caminul Felix har byggt en ideell kommersiell organisation, Action Felix. Action Felix fokuserar på att utveckla en självgående affärsmodell som förvaltar en portfölj av integrerade företag och även tillhandahålla utbildning och praktikplatser för barnen på Caminul Felix.

 
 

Caminul Felix grundades 1990 av Linda och Lars Hörnberg.
 
 

Posted in kul.