Rune Ljungdahls Stiftelse

Ansökan inom omsorg, omvårdnad

För att Rune Ljungdahls Stiftelse ska kunna hantera ansökan måste ansökan innehålla,
en sammanfattning om varför bidrag söks, samt att kopior bifogas av följande uppgifter.

• En sammanfattning om varför bidrag söks/ VIKTIGT!


• Nytt/Aktuellt intyg från läkare/kurator eller liknande/annan som bekräftar det som anförs i ansökan.

• Ett personbevis eller för organisationer – ett organisationsbevis.
• Kopia på senaste deklaration/ Inkomst får inte överstiga 181 600 kr (familj 226 400 kr) efter grundavdrag/ Högre inkomst = AVSLAG
• För utbetalning, vilken bank + konto inklusive alla siffror i clearing numret/ VIKTIGT!


• Kvitton på betalda utlägg efter att ett BESLUT meddelats och som kan kopplas till det som det sökts för. 

   – inget bidrag annars!
• Stiftelsen betalar inte ut några förskott utan kvittounderlag skall presenteras efter vårt beslutssvar.
• Viktigt att veta, att stiftelsen inte godkänner ansökningar som kopplas till hyror eller skulder.
• Inga blanketter behövs/ Ansökningar mottas och hanteras löpande under året.
• Ansökningar skall företrädesvis ske med brev, men kan också göras över mail.
  – oavsett vilket, så skall ansökan och intyg vara undertecknade/ VIKTIGT!

http://stiftelsenrl.se/ansokningsforfarandet/ansokan-om-omsorg-omvardnad/

Kontakter med stiftelsen Rune Ljungdahl skall alltid ske antingen med brev eller mail.
Vi svarar inte i telefon!
Rune Ljungdahls stiftelse
Box 144
SE-296 22 ÅHUS
E-post: srj@telia.com
Posted in Fonder & Stipendier.