Ida Sohlbergs studiefond

 

Stipendium från Ida Sohlbergs studiefond

Pojkar som är duktiga i skolan, trevliga och har dålig ekonomi kan söka stipendium ur Ida Sohlbergs studiefond. De som saknar föräldrar eller är släkt med Ida Sohlberg väljs ut i första hand.

Skolverket förvaltar stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond, hanterar ansökningarna och fattar beslut om stipendierna. 

Tid för ansökan och beslut

Ansökningsperioden är mellan den 16 januari och den 28 februari 2017. Senast den 28 februari måste Skolverket ha fått ansökan.

Skolverket beslutar om stipendier senast den 22 mars 2017 och skickar meddelande till alla sökanden per mail eller post samma dag.

För att söka stipendium ska du: 

  • vara pojke och gå i svensk skola,
  • vara duktig i skolan,
  • vara en bra kamrat och trevlig mot andra, samt
  • ha dålig ekonomi.

Allt det här måste du styrka i din ansökan. Du ska därför skicka in följande dokument:

  1. Ett personligt brev (ansökan) som beskriver din situation och dina familjeförhållanden. Kom ihåg att skriva ditt personnummer, e-postadress, telefonnummer och hemadress i ansökan.
  2. En bestyrkt kopia av ditt senaste betyg. Bestyrkt betyder att en myndig person ska skriva på med namn och telefonnummer för att intyga att det är ditt senaste betyg.
  3. Ett intyg om dina familjeförhållanden som är skrivet av en vuxen person som känner dig och kan intyga hur din situation ser ut.
  4. Ett intyg som styrker att du är en god kamrat och trevlig mot andra som är skrivet av rektor. kurator, mentor, tränare eller klassföreståndare. Dina familjeförhållanden och att du är en god kamrat som är trevlig mot andra kan styrkas i samma intyg.
  5. En kopia av din eller dina vårdnadshavares senaste slutskattsedel.
  6. En kopia av din egen senaste slutskattsedel.

Kontrollera att alla dokument som står på denna lista är bifogade innan du postar ansökan. Om du inte kan skicka in något av begärda dokument så måste du förklara varför. Skolverket kommer inte behandla ansökningar som saknar något av de begärda dokumenten eller en godtagbar förklaring.

Skicka ansökan till:

Skolverket
Ida Sohlbergs Studiefond
106 20  Stockholm

Eller scanna och skicka samtliga handlingar som pdf till:

stipendium@skolverket.se

Välkommen med din ansökan!

Stipendier ur Stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond

Enligt Ida Sohlbergs testamente (daterat Kalmar den 18 september 1933) ska stipendier utdelas till "vid skolor i Sverige studerande, behövande, för begåvning och gott uppförande kända ynglingar. Fader- och moderlösa äga företräde, så ock sådana som kunna bevisa sig vara släkt med donator".

Kontakt

stipendium@skolverket.se

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Posted in Fonder & Stipendier.