Makarna Lindeqvists donation

 

Makarna Lindeqvists donation

 
Stiftelsen Makarna Lindeqvists Donation grundar sig på ett av förre seminarieföreståndaren Tycho Lindeqvist och hans hustru Tilda Lindeqvist upprättat testamente. Stiftelsen förvaltas av Göteborgs kommunstyrelse och ledamöterna i stiftelsens styrelse utses av kommunfullmäktige.
 
Stiftelsen ska användas till studiestöd åt studiebegåvad ungdom som är i behov.
Stiftelsens medel får ej användas för grundutbildning eller andra ändamål som åvilar stat och kommun att bekosta.
 
Stipendier utdelas till ungdom som ska utbildas inom något konstnärligt yrke eller utföra examensarbete (inom alla ämnen).
 
Bidrag kan sökas av den som är folkbokförd i Sverige.
 

Ansökan görs på särskild blankett, till ansökan bifogas:

 
1. Brev innehållande mål och syfte med vad stipendiet ska användas till samt en uppskattning
av kostnaden.
2. Personbevis inte äldre än 6 månader. Sökande ska vara mellan 18 och 24 år när ansökningstiden går ut den 30 april 2016.
3. Senaste slutskattsedel.
4. Antagningsbevis, intyg från lärare eller dylikt som styrker deltagande i utbildning, kan kompletteras före utbetalning av stipendium.
 
Endast komplett ansökan behandlas.
Beslut meddelas endast stipendiater, avslag meddelas ej.
Utbetalning sker under augusti månad.
 

Hantering av personuppgifter

 
Beviljade ansökningar lagras hos samförvaltningen i 3 år för att därefter arkiveras hos
regionarkivet.
Ansökningar som har fått avslag lagras i ett år för att därefter makuleras.
Ofullständiga och felaktiga ansökningar makuleras omgående.
Personuppgifter från beviljade ansökningar delas inte vidare till tredje part utöver det som ovan
angivits.
Personuppgifter som finns i återrapporter lagras hos samförvaltningen i 3 år och information om att
de finns redovisas i årssammandrag och på samförvaltningens hemsida
(www.goteborg.se/stiftelser).
 
Ansökningstiden är 1 februari till 30 april 2017.
 
Ansökan ska ha inkommit senast
30 april 2017 till:
 
Stiftelsen Makarna Lindeqvists
405 38 Göteborg
 
 
www.goteborg.se/stiftelser
Telefon:031-368 02 29
Postadress:
Stiftelser
405 38 GÖTEBORG
 
ANSÖKNINGSBLANKETT
 
Posted in Fonder & Stipendier.