Familjen Alvar Brodins Minnesfond

Familjen Alvar Brodins Minnesfond

Familjen Alvar Brodins Minnesfond
Minnesfonden har till ändamål att stödja personer med cystisk fibros och deras familjer, när det gäller angelägenheter, som inte åvilar stat, landsting och kommun. Endast för medlemmar i RfCF!
Ansökan i brevform med post eller till info@rfcf.se

Riksförbundet cystisk fibros

 
Posted in Fonder & Stipendier.