Malménska studiestiftelsen

Malménska studiestiftelsen
Box 121
Uppsala Akademiförvaltning
751 04 UPPSALA
018-4717500

Till behövande studerande vid Uppsala universitet vilkas studiearbete och vandel är synnerligen tillfredsställande.

Företrädesrätt till stipendier äger till lika del:

1. Avkomlingar till donators föräldrar Matts Mattsson i Söder Malma och hans hustru Margareta Kristina Mattsdotter.

2. Till utgången av år 2050 studerande, som ägnar sig åt limnologiska forskningar i Sverige, även i praktiskt syfte och särskilt beträffande sjön Erken vid Norr Malma gård.

Förmögenhet:  12,720,000 kr


Malméns Stiftelse
Universitetsförvaltningen/Ekonomiavdelningen
KTH
100 44 STOCKHOLM
08-7906000

Den årliga räntan skall utdelas till en eller flere af Tekniska Högskolans obemedlade elever, som, efter styrelsens pröfning, genom goda anslag, flit och ett godt uppförande deraf gjort sig förtjenta.

Posted in Fonder & Stipendier.