Stiftelsen Direktör Olof Ahlströms Fond

Stiftelsen Direktör Olof Ahlströms Fond

Stiftelser & Företag
SEB Enskilda Banken
405 04 GÖTEBORG
031-622516

 

Att årligen utdela ekonomiska bidrag till skötsamma och hedervärda kvinnor i medelåldern, som råkat komma i ekonomiska svårigheter utan eget förvållande.

Avkastningen av kapitalet skall, sedan tio procent därav lagts till kapitalet, utbetalas till de personer, som kan komma ifråga, genom månatliga utbetalningar i storleksordning så anpassade, att den ekonomiska situationen för vederbörande blir sådan, att hon erhåller så stort bidrag att hennes ekonomiska status i stort sett blir densamma som innan hon råkade i ekonomisk misär. Hänsyn skall även tagas till vederbörandes förutvarande ekonomiska ställning, dock att bidraget som sådant icke skall vara av den storleksordningen att det väsentligt avviker från vad som kan anses vara normal levnadsstandard.

Stiftelsen Direktör Olof Ahlströms Fond kan inte sökas direkt av SEB Stiftelser & Företag

Denne fond ger hela sin utbetalning till Stadsmission som fördelar pengarna via sitt social stöd!

 

Posted in Dagens Tips.