Fonder till Scouter

Fonder

Att söka pengar från fonder och stiftelser är ett bra sätt att få mer pengar till kåren. Använd gärna broschyren ”Sök bidrag till scoutverksamheten” där du bland annat hittar tips på hur du skriver ansökningar. 

Här finns Scouternas egna fonder och fonder som speciellt riktar sig till scouter och scoutkårer.

Agneta Rundkvist fond

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bidrag till scoutarrangemang utomlands

 Ur Agneta Rundkvists minnesfond delar Stockholms Scoutdistrikt ut bidrag till distriktets medlemmar för deltagande på scoutarrangemang utomlands.

Sökande kan vara scoutkåren, avdelningen eller enskilda medlemmar.

Sista ansökningsdag för bidrag till arrangemang kommande år är den 30 november. 

 

Ansökan skickas till distriktets kansli: 

Stockholms scoutdistrikt

Fridhemsgatan 8

112 40 Stockholm


 Snapphane Scoutdistrikt har tre fonder som enskilda medlemmar eller scoutkårer är välkomna att söka bidrag ur.

Fonderna är:

  • Rekryteringsfonden
  • Resefonden
  • Utbildningsfonden

Nedan finns regler för utskrift:

 

Mogens Backs Minnesfond

Stiftelsen vänder sig till scoutkårer i Skåne eller enskilda scouter, 18-25 år, som gjort en osjälvisk insats som ledare. Bidrag kan sökas för utbildning, resor mm. Välkomna med er ansökan senast 31 mars.
Läs mer om fonden.


Stiftelsen Signe och Gösta Bergwalls scoutfond
Box 42034
Svenska Scoutförbundet
126 12 Stockholm
08-56843200

Org. Nr: 802410-9509

 

Stiftelsen ska främja barns och ungdoms vård och fostran genom att understödja scoutverksamheten inom scoutrörelsen i Kirsebergs scoutkår i östra Malmö. Om Kirsebergs scoutkår upphör med scouting, kan stödet i stället gå till annan scooutkår, i första hand i östra Malmö.


Fredsljusfonden

Här kan scoutkårer som är medlemmar i Scouterna och lokala scoutgillen söka pengar till aktiviteter med koppling till fredsarbete eller internationellt samförstånd. Fonden prioriterar utmanar- och roverscouter.

Ansökningar ska skickas in innan den planerade aktiviteten. Ansökan skrivs av scoutkårens/scoutgillets styrelse och ska innehålla en kortfattad beskrivning av den planerade aktiviteten och hur den berör Scouternas fredsarbete eller internationellt samförstånd.

Kostnader för aktiviteten ska anges samt vilket belopp den sökande önskar.

Ansökan skickas till: S:t Georgs Scoutgillen i Sverige, c/o Kristina Sundberg, Laknäs Ängesväg 6, 793 94 Tällberg. Eller med e-post till gjermund.austvik@gaengin.se.

Fredsljusfondens kontaktperson: Gjermund Austvik gjermund.austvik@gaengin.se

Ljus och valinsamlingsmedel

Här kan du och din scoutkår söka pengar för

  • Verksamhet, ombyggnad och förbättring av lokaler som krävs för scoutverksamhet, där alla kan vara med, även rörelsehindrade.
  • Aktiviteter, som syftar att nå till invandrarungdom.
  • Aktiviteter för att nå socialt handikappade ungdomar med scouting.
  • Integrerad lägerverksamhet, där alla kan vara med.

Sista ansökningsdag är 1 april.

Du skickar din ansökan till Ljus och valinsamlingsmedel, Scouterna, Box 420 34, 126 12 Stockholm.

Treklöverstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att hjälpa behövande barn och ungdomar upp till 18 år med funktionsnedsättning. Stiftelsens delar ut stipendier varje år.

Du kan söka för två olika ändamål:

  1. Förbättra tillvaron för enskild person under 18 år med funktionsnedsättning.
  2. Finansiera del av läger som arrangeras för ungdomar med funktionsnedsättning, särskilt i samband med scoutverksamhet eller friluftsliv i övrigt. Stiftelsen betalar inte ut bidrag för löner/arvoden eller omkostnader för personal och medhjälpare.

Ansökningstid är 1 januari – 15 mars.

Ansökningsblankett Treklöverstiftelsen 2016

Ansökan skickas till:
Treklöverstiftelsen
c/o Kristina Olsson
Grinnekullegatan 179
417 42 GÖTEBORG

Folke Bernadottes Minnesfond

Stipendium ges till utlandsresor – för deltagande i t ex läger och för biståndsarbete. Ansökningsblankett och mer information hittar du på fondens hemsida. Om du deltar i ett av Scouternas arrangemang (Upplev, Explorer Belt eller andra läger som Scouterna arrangerar gemensamt deltagande i) kan du inte ansöka om bidrag från denna fond eftersom Scouterna söker finansiering för arrangemanget.

Kung Gustaf V:s 90-årsfond

Fonden vill uppmuntra internationellt ungdomsutbyte. Bidrag lämnas bland annat för verksamhet som syftar till bestående kontakter och utbyten mellan ungdomar i Sverige och andra länder. Kontakterna kan vara gemensamma kurser och möten men också besök av ungdomar i respektive länder. Meningen är att ungdomarna ska få träffa varandra ”i vardagen”. Bidrag kan ges till ”home hospitality” i anslutning till läger om det ingår i ett långsiktigt samarbete. Bidrag ges inte till enskilda personer. Ansökan görs på en särskild blankett som finns på fondens hemsida.

Sista ansökningsdag är 15 februari och 15 september.

Prins Gustav Adolf och Prinsessan Sibyllas Minnesfond

Från Prins Gustav Adolf och Prinsessan Sibyllas Minnesfond kan föreningar (det vill säga scoutkårer) söka pengar. Ansökningsblanketteroch mer information finns på fondens hemsida.

Sista ansökningsdagar är den 1 mars 1 oktober.

Andra fonder och tips

Det finns massor av stiftelser och fonder som scoutkårer och andra kan söka bidrag ur. I den bifogade pdf:en har vi sammanställt ett urval av dessa och en massa tips när man söker bidrag.

Ett annat tips är att söka på internet där de många fonder och stiftelser har egna hemsidor.

Ta även kontakt med kommunen, lokala församlingar, Lions, Rotary och andra föreningar som finns där ni har verksamhet när ni letar finansiering till speciella projekt.

En enkel och bra bok som praktiskt berättar om hur man söker bidrag och fyller i ansökningar är ”Stipendieboken” av Lennart Elbe och Rune Nilsson

Ladda hem broschyren ”Sök bidrag till Scoutverksamheten”:

Sök bidrag till scoutverksamheten

http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/ekonomi/fonder/

Posted in Fonder & Stipendier.