Disponent Christian Storjohanns Stiftelse

Stipendier inom skogsindustrin

Disponent Christian Storjohanns Stiftelse delar ut stipendium för eftergymnasial utbildning till ungdomar (högst 30 år), vilka antingen själva är anställda inom de företag som ingick i “gamla” Billerud AB eller har en familjemedlem som är eller har varit anställd inom nämnda företag.

Stiftelsen kommer från och med 2015 dessutom att bevilja ett doktorandstipendium per år.

 Se mer detaljerad information om våra stipendier, och hur du kan söka dem, nedan.

Ansökan

Disponent Christian Storjohanns Stiftelse erbjuder stipendium för både eftergymnasiala studier och för dig som skall doktorera. Här intill kan du se vilka stipendier som finns tillgängliga att söka.

Sista ansökningsdag för doktorandstipendium är den 15 december 2016 och för stipendium för ungdomar den 15 mars 2017.

Anmälan tas emot via post till adress:

  • Disponent Christian Storjohanns Stiftelse
  • Mikael Karlsson
  • Udden
  • 663 29 SKOGHALL 

STIPENDIUM FÖR EFTERGYMNASIALA STUDIER

Stipendium för ungdomar

Ladda ned blankett

STIPENDIUM FÖR DOKTORANDSTUDIER

Doktorandstipendium

Ladda ned blankett

 

http://www.storjohann.se/

NordGen fröbeställning

NordGen fröbeställning

Introduktion

Nordiskt genresurscenter (NordGen) är en nordisk institution och genbank. NordGen bevarar material av nordiskt ursprung, såväl som material av relevans för Norden. Frömaterial i NordGens samlingar Är vid förfrågan tillgängliga för växtförädlare, forskare, museer och andra bona fide användare. Frömaterial är tillgängligt i begränsade mängder för forskning, förädling, bevarande samt liknande ändamål.

NordGen betjänar främst vetenskapliga institutioner, men rimliga förfrågningar från privatpersoner hanteras när resurserna räcker till och beställarna har ett seriöst intresse av att fröodla och hjälpa till med att bevara gamla eller hotade växtsorter. Personer som främst är generellt intresserade av frö för trädgårdsodling, och inte av specifika växtgenetiska resurser, ombedes vänligen att vända sig till andra källor, såsom kommersiella fröfirmor.

Beställning av material för förädling, forskning, undervisning eller annan vetenskaplig användning:  
   

 

http://www.nordgen.org/index.php/skand/content/view/full/1777

Prova lakto-ovo-vegetariskt en vecka ?

Du kan när som helst avsluta din prenumeration

Fond för fysiskt handikappade eller rörelsehindrade barn och ungdomar

Stiftelsen Maj-Lise och Nils-Sture Önnemarks donationsfond för fysiskt handikappade eller rörelsehindrade barn eller ungdomar

Kristianstads kommun
291 80 Kristianstad
044-13 61 14
Stiftelsens ändamål är att sedan 10 procent av den årliga avkastningen lagts till kapitalet, återstoden användas till i första hand åt fysiskt handikappade eller rörelsehindrade barn eller ungdomar i enskilda fall kunna bereda lättnad i vård och fostran eller utbildning (ex genom anskaffande av avancerade tekniska hjälpmedel) eller för åstadkommande av erforderlig rehabilitering och/eller ökad trivsel (exempelvis av läkare/motsvarande av medicinska skäl rekommenderad angelägen resa och uppehälle på annan ort eller av läkare/motsvarande rekommenderad annan åtgärd eller insats).

Företräde bör lämnas åt barn eller ungdomar, vars mor eller far, adoptivmor eller adoptivfar sedan minst fem år tillbaka är skrivna och bosatta i Kristianstads kommun.