Disponent Christian Storjohanns Stiftelse

Stipendier inom skogsindustrin

Disponent Christian Storjohanns Stiftelse delar ut stipendium för eftergymnasial utbildning till ungdomar (högst 30 år), vilka antingen själva är anställda inom de företag som ingick i “gamla” Billerud AB eller har en familjemedlem som är eller har varit anställd inom nämnda företag.

Stiftelsen kommer från och med 2015 dessutom att bevilja ett doktorandstipendium per år.

 Se mer detaljerad information om våra stipendier, och hur du kan söka dem, nedan.

Ansökan

Disponent Christian Storjohanns Stiftelse erbjuder stipendium för både eftergymnasiala studier och för dig som skall doktorera. Här intill kan du se vilka stipendier som finns tillgängliga att söka.

Sista ansökningsdag för doktorandstipendium är den 15 december 2016 och för stipendium för ungdomar den 15 mars 2017.

Anmälan tas emot via post till adress:

  • Disponent Christian Storjohanns Stiftelse
  • Mikael Karlsson
  • Udden
  • 663 29 SKOGHALL 

STIPENDIUM FÖR EFTERGYMNASIALA STUDIER

Stipendium för ungdomar

Ladda ned blankett

STIPENDIUM FÖR DOKTORANDSTUDIER

Doktorandstipendium

Ladda ned blankett

 

http://www.storjohann.se/

Posted in Fonder & Stipendier.