Stiftelsen Professor Bror Gadelius Minnesfond

Stiftelsen Professor Bror Gadelius Minnesfond
G273
Nordea Stiftelsetjänst
105 71 STOCKHOLM
administration@nordea.com

Stiftelsen har till ändamål dels att lämna bidrag till behövande patienter inom sådana offentliga psykiatriska öppna och halvöppna vårdformer, som motsvarar den tidigare psykiatriska hjälpverksamheten vid de statliga sinnessjukhusen och dels att understödja vetenskaplig psykiatrisk forskning i Sverige. (Ändring enligt protokoll 1985-04-24)

1611691_17008gadelius pdf

Fond för cancersjuka i Sverige

Insamlingsstiftelsen Cancer i Sverige
Hasselvägen 19
Menno Dijk
195 33 MÄRSTA
08-591 116 15

I syfte att underlätta vardagen för eller tillfrisknandet hos Cancersjuka såväl barn som vuxna har vi bildat Insamlingsstiftelsen Cancer i Sverige.

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att med sina samlade resurser och på ansökan utge ekonomiskt stöd till antingen Cancersjuka eller till verksamhet som stimulerar tillfrisknandet hos Cancersjuka eller som medverkar till en ökad förståelse för Cancersjukas behov i praktiskt eller rättsligt avseende eller som i något av senast sagda avseenden underlättar vardagen för Cancersjuka.

Höj soffan så dammsugaren kommer under smidigt…

Och har du en robotdammsugare är det genialiskt att höja soffan!

Annons för Beijerbygg

Finns på Beijer.se

Mer information ⇒