NordGen fröbeställning

NordGen fröbeställning

Introduktion

Nordiskt genresurscenter (NordGen) är en nordisk institution och genbank. NordGen bevarar material av nordiskt ursprung, såväl som material av relevans för Norden. Frömaterial i NordGens samlingar Är vid förfrågan tillgängliga för växtförädlare, forskare, museer och andra bona fide användare. Frömaterial är tillgängligt i begränsade mängder för forskning, förädling, bevarande samt liknande ändamål.

NordGen betjänar främst vetenskapliga institutioner, men rimliga förfrågningar från privatpersoner hanteras när resurserna räcker till och beställarna har ett seriöst intresse av att fröodla och hjälpa till med att bevara gamla eller hotade växtsorter. Personer som främst är generellt intresserade av frö för trädgårdsodling, och inte av specifika växtgenetiska resurser, ombedes vänligen att vända sig till andra källor, såsom kommersiella fröfirmor.

Beställning av material för förädling, forskning, undervisning eller annan vetenskaplig användning:  
   

 

http://www.nordgen.org/index.php/skand/content/view/full/1777

Posted in Dagens Tips, kul, Trädgård.