Stipendier till studier av Islands språk, litteratur och kultur

Stiftelsen Sven B.F. Janssons Minnesfond
Box 5622
Vitterhetsakademien
114 86 STOCKHOLM
08-4404280

Org. Nr: 802408-6343

Stiftelsens ändamål är att genom stipendier stödja studier av Islands språk, litteratur och kultur.

Posted in Fonder & Stipendier.