Kolla in fruktkartan!

Hitta gratis frukt

Plocka mycket frukt lätt!

-Annons för trädgårdsredskap från SmartaSaker-

Tryck på respektive bild nedan för mer information!

 

Plocka varsamt ned frukt ifrån högsta topp

Bärbälte litet Händerna fria när du plockar bär

Praktiskt Skördehink med bältesclips som ger händerna fria

Äpplen för nordligt klimat

Ger bäst skörd i soliga lägen på näringsrik och väldränerad jord.

Odla.nu

Ingen trädgård bör vara utan äppelträd, det är fantastiska träd med vacker blomning och goda frukter som ger varje trädgård en sagolik stämning som inbjuder till lek och svalkande skugga.

Först ska man leta upp det bästa möjliga läget på tomten med optimala jordförhållanden, med många soltimmar och skyddat läge mot för mycket vind, det ger alltid bäst tillväxt, blomknoppsbildning och fruktutveckling.

Bäst är mullrika väldränerade jordar av lättare typ, gärna med inslag av grus passar fruktträden bäst. De blir fort varma på våren och hinner torka upp på hösten, avmognad och övervintring gynnas då.  Och finns inte denna typ av jord måste man skapa eller köpa detta och skapa ett mikroklimat åt träden.

Sedan är det viktigt att plantera med ordentligt avstånd till andra större träd genom att rotsystemet brukar sprida sig lika brett som grenverket men under jorden och kommer då konkurrera om vatten och näringstillgång.

Tidig vårplantering eller höst är säkrast och vattna vid torka de första två åren.

Är jorden kompakt och sämre dränerad plantera på en rejält upphöjd planteringsbädd!

Kalciumbehovet är störst under försommaren och vid plantering bör jorden grundkalkas om pH-värdet understiger 6. Sedan räcker det att tilläggskalka en gång om året med t ex dolomitkalk som också innehåller för fruktmognaden nödvändig magnesium eller träaska. Fruktträdets behov av kalcium är störst under de första 6 veckorna efter blomningen för uppbyggnad av skott, blad och frukter.

Längre upp i Sverige eller över zon 5, blommar äppelträden normalt i början av juni . Regn och kyla gör att bina, som är de viktigaste pollinerare, tappar stinget och befruktningen blir då sämre. Även frostnätter kan ibland skada blommorna.

Då äppelblomman nästan alltid är självfertil måste den få pollen från någon annan lämplig sort för att bli befruktad, korspollineras. Nästan alla sorter som blommar samtidigt, även prydnadsaplar, duger som pollendonerare åt varandra. Så det är bara att så äppelfrön för glatta livet om man har stor tomt. Man kan ju även köpa specifika träd som pollinerar varandra enligt pollineringstabell men placera dem inte i olika mikroklimat i trädgården då blommar de inte samtidigt!

Äppelträd börjar normalt att bära frukt när de blir 3-6 år beroende på sort och grundstam. Roten och grundstam påverkar växtkraften och härdigheten. Men ett ungt äppelträd ska helst inte ge frukt förrän det är starkt nog att bära den. Därför ska blommor och kart plockas bort de två första åren.

Köp endast äppleträd som är ympade på snabbväxande träd som A2! Ympade träd har mycket kortare livslängd är frösådda och väljer man ett B9 träd kanske man inte inte ens kommer att få se ett äpple innan trädet tynar bort efter typ 25 år!

Om fruktsättning dröjer kan man genom minskad kvävegödsling, minimal beskärning stimulera blomknoppsbildning.

Om det blir för rik kartsättning på unga träd är inte bra. minst 30-50 blad per kart behöver äppelträdet för att utveckla sin frukt och orka bilda blad/blomknoppar inför nästa år. Rikgivande äppelsorter har lätt att hamna i vartannatårsbäring. Genom kartgallring blir frukten välutvecklad och får bättre smak, kvalité och trädets kondition och härdighet ökar, vilket är extra viktigt i nordligt klimat och bör ske från slutet av juli, gallra så att det blir en tvärhands bredd mellan varje kart.

För en trädgård i zon 5-6 bör man välja härdigast möjliga sort. Tidigt mognade sorter avmognar snabbare därför finns det fler härdiga sommarsorter än vintersorter. Att sorten är härdig, har jämn bördighet och är goda är viktigare än att den är rikgivande. Många sorter går även att importera från Finland, Ukraina, Serbien och Ryssland.

ODLINGSVÄRDA ÄPPELSORTER för zon 5-6

Huvitus (zon 6)

Huvitus är ett sommaräpple,  en gammal äppelsort vars ursprung är Finland. Äpplet är litet och dess skal som mestadels har en grönaktig färg, är torrt och tjockt. Köttet på äpplet är fast, mört, saftigt, och har en sötsyrlig smak. Är en bordsfrukt som har en kort hållbarhet. Ätes direkt från trädet.

Ger bäst skörd i soliga lägen på näringsrik och väldränerade jordar. Pollineras av Transparente Blanche, Gyllenkrok Astrakan och Oranie. Bör kartgallras för större frukt.

Silvia (zon 6)

En svenskförädlad sort utförd i Alnarp 1945, introducerades i handeln 1970. Är Norrbottens landskapsäpple. Ett medelstort gulgrönt äpple med saftigt, vitt fruktkött och sötsyrlig, mild, god smak. Frukten är en bordsfrukt och bör ätas direkt eftersom det har kort hållbarhet, väldigt god till mos. Blir ett stort och rikbärande träd. Sorten är härdig och mer lämpad för odling i norra delarna av Sverige.

Ger bäst skörd i soliga lägen på näringsrik och väldränerad jord. Mognar i Norrland i slutet av augusti eller början av september  Har svaga grenvinklar och fodrar därför noggrann uppbyggnadsbeskärning. Blommar medeltidigt och pollineras av t ex. Birgit Bonnier, Oranie och Rödluvan.

Transparente Blanche (zon 6)

Är en äppelsort som utsetts till landskapsäpple för Västerbotten men kommer ursprungliga från Baltikum. Härdigt och relativt starkväxande med tidig och rik bördighet.

Medelstor gulvit, frukt med ett fast, saftigt fruktkött. Har en sötsyrlig fin smak med en angenäm arom. Är en bordsfrukt som  mognar i början september och bör konsumeras direkt ifrån trädet, väldigt god till mos.

Ger bäst skörd i soliga lägen på näringsrika och väldränerad jord. Pollineras av bl a Alice, Aroma, Katja, Melba och Oranie.

Annons för Granngården'Glasäpple', Latinskt namn: Transparente Blanche finns på Granngården

Gyllenkroks Astrakan (zon 5)

En gammal sort med oklart ursprung men är idag Östergötlands landskapsäpple.

Ett välsmakande sommaräpple med vitt, mjukt och saftigt fruktkött. Frukten är medelstor och ljusgrön med röda strimmor. Mognar i början av september  och bör avnjutas direkt från trädet. Har angenäm doft och mycket gott dessertfrukt.

Svagväxande träd som pollineras av andra medeltidigt blommande sorter, t ex. James Grieve, Katja, Signe Tillisch och Sävstaholm. Ger bäst skörd i soligt läge på näringsrik jord.

Stenbock (zon 6)

En vallpojke, kallad Stenbocken, sådde på 1700-talet kärnor som han tagit hem från Norge. Ett ytterst härdigt träd med utbrett växtsätt med kraftiga trubbiga grenvinklar. Brukar vara förskonad mot skador genom att trädets växtsätt klarar både snö och frukttyngder och trädet övervallar snabbt beskärningsytor.  Är Värmlands landskapsäpple.  Mognar i september och frukten är gulvit och medelstor med ett aromatiskt kött som äts direkt.

Sävstaholm (zon 6)

Ett medelstort gulvitt äpple med röda strimmor och ett glänsande skal. Äpplet är saftigt med vitt fruktkött och god sötsyrlig smak. Är en bordsfrukt och är godast att äta direkt, blir mjöligt som övermoget. Ett träd som rekommenderas till de norra delarna av Sverige, där den där håller sig frisk och fin. Angrips tyvärr av skorv och mjöldagg i de södra delarna av Sverige.

Mognar i mitten av september.  Ger bäst skörd i soliga lägen på näringsrik och väldränerad jord. Blommar tidigt och pollineras av t ex. Gyllenkroks Astrakan och Oranie.

Mantet (zon 5)

Det är en äppelsort som har sitt ursprung i Kanada. Trädet växer medelstarkt med oval krona. Har tidig och rik bördighet. Mantet plockas i september då det mognat i zon 5, och har en kort hållbarhet. Köttet har en lätt mandelsmak, och doftar mer än de flesta äpplen. Blomningen på detta äpple är sen, och äpplet pollineras av bland andra Aroma, Cox Orange, Gloster, Guldparmän, Ingrid Marie, James Grieve, Jonathan och Katja.

Alice (zon 4-5)

En svensk sort som är framtagen på Balsgård på 1960-talet där ena föräldern är sorten Ingrid Marie. Alice får medelstora ljusgula äpplen med en röd täckfärg. Fruktköttet är vitt och äpplet har en sötsyrlig och god smak. Trädet bär mycket rikligt och redan vid ung ålder. Är en bordsfrukt och kan förvaras i några veckor. Är känslig mot angrepp av skorv och monilia.

Ger bäst skörd i soligt läge på näringsrika, väldränerade jordar. Trädet är medel starkväxande och upprätt och blir 4-6 meter högt. Ger frukt efter ca 3-4 år. Pollineras bl a av Aroma, Cox's Orange, Ingrid Marie, Janmes Grieve, Katja, Sylvia och Transparente Blanche.

Annons för GranngårdenÄpple 'Alice' finns på Granngården

Åkerö (zon 5)

En mycket gammal sort som tros kommit till Sverige 1759 ifrån Holland och är idag Södermanlands landskapsäpple. Åkerö är ett starkväxande träd som får medelstora, tegelröda frukter med vitgult rätt grovt fast kött med en söt, svagt syrlig och god arom. Härdigt träd men bör planteras i skyddat läge för bra fruktutveckling. Är en bordsfrukt som skördas i oktober och blir ätmoget i november - december.

Ger bäst skörd i soliga lägen på näringsrika och väldränerade jordar. Pollineras av James Grieve, Oranie, Singne Tillisch, Summerred, Sävstaholm, Transparente Blanche och Wealthy.

Annons för GranngårdenMiniträd Äpple 'Åkerö' finns på Granngården

Charlamovsky (zon 6)

Gammal rysk sort som får relativt stora äpple som är gulvita med en rödfläckig täckfärg på solsidan. Fruktköttet är krispigt, något grovkornigt och saftigt med en syrlig smak och svag arom. Anses som ett av de härdigaste äppelträden. Passar som hushållsfrukt men går bra till att äta direkt från trädet, gott äpple att göra must eller mos av. Skördas i början av oktober och kan lagras i ca en månad. God motståndskraft mot sjukdomar men kan drabbas av fruktmögel.

Ger bäst skörd i soliga lägen på näringsrik och väldränerad jord. Pollineras till exempel av Silva, 'Transparente Blanch' och Gyllenkroks Astrakan.

Melba (zon 5)

Härdigt, tidigt bördigt träd från Kanada. Detta äpple bör inte odlas i södra Sverige, då det kan drabbas av skorv där. Skalet på detta äpple är gröngult och rött. Köttet är vitt och fast, med en söt och syrlig smak. God arom. Äpplet mognar i oktober och håller några veckor. Äpplet passar både som ätäpple och som köksäpple.

Blomningen är tidig, och äpplet pollineras av bland andra Aroma, Gyllenkroks Astrakan, Ingrid Marie, Katja, Lobo, Mio, Oranie, Stenbock, Summerred, Transparente Blanche, Wealthy och Åkerö.

Antonovka (zon 6)

Trädet är friskt och mycket härdigt från Ukraina som ger stora, äggrunda och gulgröna äpplen. Grönvitt, fast, saftigt kött med syrlig smak och svag arom. Antonovka är ett utmärkt hushållsäpple som mognar i början av oktober och innehåller mycket pektin vilket gör att den passar bra till gelé och mos. Rätt lagrade kan de konsumeras till jul. Sorten är frisk och motståndskraftig mot skorv, och mycket härdig.

Ger bäst skörd i soliga lägen på näringsrik och väldränerad jord. Pollineras till exempel av Cox Pomona, Gyllenkroks Astrakan och Silva.

 

Drömmer om ljuvliga krikon som dinglar i trädkronorna och de är alldeles gratis ?

Håll utsikt på vår och tidig sommar efter träd som blommar, anteckna gärna var du har sett dem, för när de slutar blomma är det lätt att glömma dem. Sedan kan du titta igen efter någon månad om det börjar komma frukt! Finns mycket frukt vid allmänningarna som många missar. Investera i en frukt /äppelplockare, annars blir nästan omöjligt att få tag i frukten.

På bilderna är det krikon, en blandning mellan körsbär och plommon, jätte söta och goda men ibland kan det dyka upp någon som är fadd. Har också testat att fröså dem, och jag kan meddela att de är jätte lättsådda och växer fort, frågan är hur barnen kommer att smaka, men träden kommer att blomma i alla fall och det är ju tillräckligt kul! ?
Fruktkoll? Hitta äpplen, päron, körsbär och plommon!

palla äpplen

 Facebookgruppen "Fruktförmedlingen"⇒

 korsbar

Fruktförmedlingar i landet ⇒

Folk som skänker frukt

bar

Fruktkartan⇒

Frukt på allmänningar

applepress

Palla frukt⇒

Se var i landet du kan "palla" frukt

Vill du palla äpplen med gott samvete? Eller har du alldeles för mycket frukt i din trädgård? Nu finns lösningen. På en ny sajt kan pallare och fruktträdsägare mötas.

– Det är en "win-win"-situation, säger Amanda Stehn som driver sidan.

Tillvaxt.org⇒

Skördekarta Stockholm

applemust

Fruktsam⇒

Det finns säkert äpplen i ditt närområde också!

Håll utkik nu på höst/vintern efter äpplen på marken så hittar du säkert mamman! Och på våren ska du hålla utkik efter fruktträdens blommor! Kan vara bra att skriva ned destinationen ungefär annars glömmer man så lätt plus att att träden byter skepnad varje månad! Men på den här hemsidan kommer det framöver att handla mycket om träd och många bilder och filmer kommer efterhand så du lär dig att känna igen!

 

Fruktkarta Malmö⇒

appelplockare

 

 

Förvara frukten svalt

apple_i_tidningspapper_0_0

Foto: Sylvia Svensson Ta hand om äppelskörden till nytta hela vintern!

Perfekt att frysa äppelbitar och bara ta fram när man ska göra paj

Så fruktkärnorna! Dessa kärnor planterades i oktober förra året utomhus och tittade fram i våras! De såddes i krukor nedgrävda i pallkragens jord så de lätt skulle hittas och enkelt kunna flyttas.

apple

Naturens skafferi

kantarell bjornbar bjornbar2 blabarnypon

Om ni har sett små rara gummor i buskarna i september/oktober är det troligtvis nypon de plockar från rosenbuskarna!

Nyponen bör vara mogna eller knappt mogna, alltså inte övermogna och de ska plockas vid torrt väderlek, det är av stor betydelse för nyponens hållbarhet.

Alla nypon kan man inte äta man får helt enkelt smaka så märker man om de är ätbara. Sedan ska man välja de som är klarröda eller klarorangea , de har högst näringsinnehåll!

Halvera nyponen och rensa sedan bort alla håriga frön (eller ta bort fröhusen när de är torkade). Sedan ska de torkas antingen längst ner i ugnen på låg temperatur (kring 50 grader) i 5-6 timmar eller på lakan någon vecka.

Nypon är starkt C-vitaminhaltiga och vilda nypon innehåller i runt tal ungefär 10 gånger så stora kvantiteter av detta vitamin som apelsiner. Nypon innehåller också flera viktiga antioxidanter som karotenoider och flavonoider. Antioxidanter hjälper som stärker immunförsvaret och hjälper kroppen försvara sig mot cellernas åldrande.

Och nu har nyponen fått en ny renässans med många aktörer som säljer nyponpreparat mot trötthet, värk, ledbesvär med mera!

Så varför inte göra som de kloka gummorna, plocka egna nypon alldeles gratis plus att du vet vad får!

Jag brukar göra nyponte av de torkade nyponskalen,  tar 4 msk till en liter uppkoket vatten som får stå och dra några minuter, serveras sedan med lite socker eller honung!

Bra mot urinvägsinfektion också!
 
Hittade ett recept på nätet på hemmagjord nyponsoppa som verkar särdeles god
Ska testa någon dag!

Kantarell

 
Exif_JPEG_PICTURE
 
Och så här kan man torka kantareller!

 

 En bra hemsida som informerar vad man kan äta i skogen beroende på årstid!

Skogsskafferiet - ätliga växter i naturen

http://www.skogsskafferiet.se/

 
 
 
 

Nyttigt och gott snacks!

Gott, nyttigt & ekonomiskt snacks/godis

rostade kikarter kokosbollarclementingronkal

 

 1. Börjar bananerna se lite tråkiga ut? Gör en skåra längs bananen och tryck i choklad och stoppa in i ugnen i c:a 10 minuter på 150 grader! Mums!
 2. När de skalade mandlarna är billiga kan man lägga upp i godisskålar varvat med russin och med små chokladbitar.
 3. Serva äpplen i små skurna bitar på vackert fat.
 4. När det är säsong för clementin passa på sjutton! för det är ju det godaste godiset!
 5. kokosbollar med riktigt smör, kakao, kaffe, kokos, havre och honung.
 6. Kokt kronärtskocka med gräddfilsdipp med örter och kryddor.
 7. Moröttsstavar med avokadodipp med vitlök och kryddor.
 8. Grönkålschips
 9. Päron med lite mögelost
 10. Blandande bär och riven vit choklad. In i ugnen tills chokladen smält, cirka 10-15 minuter. Ugnstemperatur 175-200 grader. Serveras med lite vanilj yoghurt glass.
 11. Rostade kikärter
 12. Rostade sojabönor
 13. Sockersaltade kanelmandlar
 14. Frys clementiner skalade, hel. Riv dem sen fint så blir de som sorbetglass.
 15. Goa jordgubbspaket! Man mixar halvtinade jordgubbar, grädde, socker och vaniljyoghurt och sedan in i frysen! Nyttig glas! OBS ät inte på kvällen det är väldigt vattendrivande med jordgubbarna!
 16. Hemmagjord saft som man gör isglass med i formar!

banangodis nyttigt godis

      POPUP-glassform SmartaSaker

isglass

isglass

 

Odlingsteknik bildgalleri

 

 

Självhushållning i praktiken

av Maria Österåker  (inbunden, 2015)

Pris:  254:- på Bokus.com