Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd

Svensk sjuksköterskeförening - Till startsidan

Hjälpfonderna har som ändamål att stödja sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Man kan endast få bidrag ur en av fonderna åt gången. Förstagångssökande prioriteras.

  • Ansökningsblanketten ska vara oss tillhanda senast den 3 augusti 2015.
  • Alla sökande till hjälpfonderna får skriftligt besked inom cirka 6 veckor efter ansökningstidens utgång. Inga telefonbesked ges.

 

Ansökningsblankett kan beställas från Svensk sjuksköterskeförening,
08-412 24 01 alt 08-412 24 00

För mer information och blankett i pappersformat kontakta:
Lina Hammarbäck
Tfn: 08-412 24 09
E-post: lina.hammarback@swenurse.se