Ulrika Jansdotters fond och Sociala samfonden

Logotyp Ekerö kommun

Varje år fördelar socialnämnden fondmedel ur Ulrika Jansdotters fond och Sociala samfonden. Det går bra att ansöka om medel ur båda fonderna samtidigt.

Enskilda personer som är skrivna i Ekerö kommun kan ansöka om fondmedel och enligt stadgarna ska pengarna gå till behövande inom kommunen, exempelvis främjande av barn- och ungdomsvård samt bistånd till äldre och personer med funktionsnedsättning. Medlen ska dock inte användas för att täcka behov som ska tillgodoses genom det allmännas försorg.

Att få stiftelsemedel är inte någon lagstadgad rättighet och besluten kan inte överklagas.

Sista ansökningsdag är den 30 april varje år. I ansökan ska vissa uppgifter finnas med:
- Sökandens namn
- Kontaktuppgifter och adress till sökanden
- Kontonummer (för utbetalning av fondmedel om ansökan beviljas)
- Motivering (uppgifter om varför man söker och vad pengarna kommer att
användas till)

Socialnämnden fattar vanligtvis beslut om vilka ansökningar som beviljas vid sitt sammanträde i juni varje år.

Ansökan skickas till:

Ekerö kommun/Socialnämnden
Box 205
178 23 Ekerö
eller via mail: socialnamnden@ekero.se