Stiftelsen Carsten Herman Lührs och Carolina Helena Lührs minne

Stiftelsen Carsten Herman Lührs och Carolina Helena Lührs minne
Ekonomiavdelningen Landskrona Kommun
261 80 LANDSKRONA
0418-47 00 50

Stiftelsens ändamål är att nio tiondelar av stiftelsens årliga avkastning skall varje den 6 juni, min moders födelsedag, i poster om högst en femtedels basbelopp, utdelas till behövande änkor eller ogifta döttrar efter borgare eller tjänstemän, som varit i Landskrona mantalsskrivna under minst tio år. Minst en tiondel av stiftelsens årliga avkastning skall läggas till kapitalet.

Total förmögenhet :  20,911,426 kr

Ansök om bidrag

 
http://stiftelsemedel.se/stiftelsen-carsten-herman-luhrs-och-carolina-helena-luhrs-minne/