Carl Jönssons Understödsstiftelse II

CJ II: Gamla, sjuka eller funktionshindrade  

 

Carl Jönssons Understödsstiftelse II lämmnar 2015 behovsprövade bidrag till ekonomiskt och  socialt behövande ensamboende ålderspensionärer, som är födda i Skåne och som nu bor i Skåne.
Ändamål:

Carl Jönssons Understödsstiftelse II har till huvudsaklig uppgift att lämna understöd åt behövande gamla och sjuka samt till barn eller ungdom för deras vård och fostran eller utbildning. Behövande funktionshindrade av alla åldrar är berättigade till understöd. Stiftelsens avkastning får även användas för utdelning till välgörande inrättningar eller för välgörande ändamål.  Destinatärskretsen kan variera över tid. Aktuell destinatärsgrupp framgår av ansökningsblanketten och på annan plats på hemsidan.

 

 

Ansökan

Ansökan ska göras på särskild ansökningsblankett.

Bidrag ges i år endast till personer, som är födda i Skåne och som bor i Skåne.

Besked om avslag eller tilldelning av bidrag lämnas under senare delen av december månad.

 

Ansökningstid 2015:  2 april - 18 maj.

Kontakta Carl Jönssons Understödsstiftelse II  

 

Stiftelsenamn: Carl Jönssons Understödsstiftelse II
c/o Adress: SEB Kapitalförvaltning, Institutioner & Stiftelser
Postnummer: 205 20
Ort: Malmö

 

Telefonnummer: 040-667 64 17

Telefontid: Vardagar 10.00-12.00

Kontaktperson: SEB Kapitalförvaltning, Institutioner & Stiftelser, 205 20 Malmö

 
         
1 Ansökningsblankett: gamla, sjuka eller funktionshindrade