Julgåva till behövande inom Skellefteå stadsförsamling

Stiftelsen Viktor och Celina Nyströms testamente
Skellefteå Kommun, KLK/Ekonomiavd
931 85 SKELLEFTEÅ
0910-735062

Att vid jultiden lämna bidrag till behövande bosatta personer inom Skellefteå stadsförsamling.

Bidrag får ej utgå för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Svensk Tandräddning Stiftelse

Logo

 

För att ansöka om bidrag använder du dig av ansökningsblanketten nedan.
För att vi ska kunna hantera din ansökan snabbast möjligt är det viktigt att du fyller i och bifogar samtliga uppgifter.

 

Ansökningsblankett Svensk Tandräddning>>

 

För att styrelsen och dess specialistenhet ska kunna fatta beslut om ev. bidragsstöd så krävs det att samtliga dessa dokument bifogas ansökan;

- Intyg av hyresspecifikation
- Intyg från försäkringskassan (vid ev. bidrag)
- Intyg från kronofogden (vid ev. betalningskrav)
- Intyg från skatteverket (uppgifter om bidragssökandes årsinkomst)
- Journalanteckningar från tandläkare/läkare/psykolog
- Röntgenbilder (gärna på cd-skiva)
- Kostnadsförslag från tandläkare (ska vara baserat på Försäkringskassans referensprislista)

 

Ansökan skickas sedan till;

Svensk Tandräddning
Gruvgatan 8
421 30 Västra Frölunda

 

Akut hjälp / hjälp med kostnadsförslag >>

 

http://tandraddning.se/om-oss/hur-soker-man-bidrag/

 

 

Håll efter tandsten med tandskrapa!