Vill du vara med i YouGov?

Den här skålen har jag valt från Yougov! Den är jätte bra att köra ned stavmixern i och göra t ex marsiansås och sedan ställa direkt i kylskåpet genom att den har ett tättslutande lock. Bra kvalité på skålen! Skålen inkl lock är värd c:a 2000 poäng Man får ungefär 40-60 p för varje undersökning som tar några minuter Varje yougov deltagare får också 200 p för varje ny deltagare, så om du trycker på min ikonlänk nedan och deltar får jag 200 p och så vidare!

Jag får mest frågor om mina matvanor och vad som påverkar mina inköp som priset, utseendet, datum, vilket land etc etc. Sedan vill de veta vem du är som konsument och ibland är det riktigt engagerande att markera in vissa intresseområden och höja statistiken för sin samhällsgrupp

Få också ersättning för din åsikt. För varje undersökning som du besvarar får du poäng som du kan använda i poängshopen

 

Stiftelsen Elvira och Erik Ljungbergs minne (behövande äldre i Västernorrland och på Gotland)

Stiftelsen Elvira och Erik Ljungbergs minne (behövande äldre i Västernorrland och på Gotland)

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till äldre verkligt behövande inom Västernorrlands och Gotlands län, varvid personer med grav synskada, neurologisk eller ortopedisk funktionsnedsättning äger företräde.

att ansöka

Sista ansökningsdag:

– Behövande i Västernorrlands län. Sista ansökningsdag är den 31 januari.

– Behövande på Gotlands län. Sista ansökningsdag är den 28 februari.

Lindhés Advokatbyrå AB

Stiftelser med gemensamt ansökningsförfarande:

 • Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
 • Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne
 • Stiftelsen Karl Jeppssons Minne
 • Stiftelsen Irma och Arvid Larsson-Rösts Minne
 • Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne

För dessa stiftelser finns ansökningsblankett här.http://www.lindhes.se/stiftelseforvaltning/ansokan-om-bidragAnsökningsblankett kan också beställas genom att man skriver sitt namn och adress på ett kuvert, sätter på frimärke och lägga detta i ett annat kuvert med adressen: Lindhés Advokatbyrå AB, Riddargatan 35, 114 57 Stockholm. Skriv ”BLANKETTBESTÄLLNING” på det yttre kuvertet.

Observera

 • Att det bara behövs EN ansökningsblankett för att vara med i ansökningsprocessen för dessa fem stiftelser.
 • Att inkomna ansökningar INTE kan kompletteras i efterhand.
 • Att ansökningsblanketten måste vara ett original med din underskrift. Ansökan skall skickas i per post. Mail eller fax är inte godkänt.
 • Att det är viktigt att läsa igenom informationsbladet som tillhör ansökningsblanketten, så att ansökan blir fullständig.
 • Att ansökningsperioden är mellan 1 januari och 31 mars.
 • Att när det gäller kategorin ”behövande” måste den sökande styrka sin ekonomiska situation.
 • Regelmässigt lämnas ej medel för studier, där studiemedel normalt utgår, samt till studerande över 30 år.
 • Att originalhandlingar i form av skattepapper, läkarintyg och dylikt INTE ska skickas in, de går INTE att få tillbaka. Skicka istället en kopia.
 • Att det inte går att få information från advokatbyråns personal angående stiftelserna. För ytterligare information läs informationsbladet tillhörande ansökningsblanketten eller ring till vår telefonsvarare, tonval 1.

Ändamål 1-3, sociala ändamål

Storleken på bidraget avgörs av omständigheterna i det enskilda fallet.Styrelserna för stiftelserna sammanträder vanligen i slutet av maj eller i början av juni. De som fått sin ansökan beviljad kommer att få tilldelat belopp utdelat med utbetalningsavi senast under juli månad. De som inte erhållit något bidrag kommer inte att få något besked om detta.Advokatbyråns personal kan inte via telefon eller mail lämna besked om en ansökan har beviljats eller inte.