Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse – Äldre/Sjuka/Handikappade

Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse – Äldre/Sjuka/Handikappade

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att:

– Utdela bidrag till behövande åldersstigna, sjuka eller handikappade personer, folkbokförda i Gotlands (I), Hallands (N) eller f.d. Kristianstads (L) län.

att ansöka

Sista ansökningsdag:

– Åldersstigna/sjuka 28 februari.

Observera att anvisningarna skall följas. Ofullständigt ifylld ansökan lämnas utan avseende.

Stiftelsen Ando Gabriel Wikströms Minne

Stiftelsen Ando Gabriel Wikströms Minne

Ändamål:

Stödja Svenska Kyrkans strävan inom Sundsvalls Gustav Adolf församling att via diakonissa eller annan personal med likartad livstidsinställning och utbildning lämna bistånd till och omvårdnad åt innevånare i Sundsvalls Gustaf Adolf församling.

Vem kan söka:

Enskilda personer folkbokförda i Sundsvalls Gustav Adolfs församling

Ansökan:

Skriftlig ansökan till diakonen. Bifoga lämpliga bilagor som styrker ansökan

 

Stiftelsen Ando Gabriel Wikströms Minne
Sundsvalls Gustav Adolf församling
box 222
85 104 Sundsvall
tel 060-5310100
Camilla Sellberg
eller
Nordea Stiftelseadm, G 273
105 71 STOCKHOLM
08-57942822
802405-9290