Stiftelsen Ivar Stendahls fond

Stiftelsen Ivar Stendahls fond
Box 26153
Engelbrekts församling
100 41 STOCKHOLM
08-4069800

Kyrkorådet äger att själv eller genom sitt organ Engelbrekts Församlingshjälp till hjälpbehövande i Engelbrekts församling utdela fondens årliga inkomster.

Adolf Gulins stiftelse

Adolf Gulins stiftelse
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona Kommun
371 83 KARLSKRONA
0455-30 30 00

Stiftelsen har till ändamål att medverka till att i främsta rummet i Karlskrona mantalsskrivna och av Kronan ej anställda, behövande personer, med eller utan familj, på förmånliga villkor erhålla ändamålsenliga bostäder. Förmånstagare skall i första hand utväljas bland arbetare och deras familjemedlemmar.

Stiftelsen Brukspatron Henrik Göranssons Minnesfond

Stiftelsen Brukspatron Henrik Göranssons Minnesfond
Box 173
Bergsskolan
682 24 FILIPSTAD
0590-162 60

Av den årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Avkastningen som inte användes reserveras för utdelning under kommande år. Utdelningen skall användas till förmån för eleverna, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av skolan, hjälp åt elev för studier eller studieresa, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling, eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel eller andra saker.

Bertil Settergrens Testamentsstiftelse

Fond för behövande sjuka och handikappade

Bertil Settergrens Testamentsstiftelse

Adress: Nordea Stiftelseadm, G 273
Postnummer: 105 71
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-57942822
Fax: 08-57942830

Ändamål:
Att bereda lindring och hjälp åt behövande (handikappade), sjuka barn och ungdomar, att sålunda t.ex. utöva hjälp vid olycks- eller sjukdomsfall för undvikande av ekonomisk katastrof i en familj, som utan hjälp kan tvingas till hemmets upplösning, att över huvud taget bringa hjälp åt nyssnämnda behövande medmänniskor.

Göteborgs Bank, som förvaltare av donationen äger disponera medlen även genom utbetalning till ideell sammanslutning, som verkar för ungdoms vård och uppfostran, exempelvis scoutrörelsen.

Vilket ändamål bidragen än avse, får de hellre vara färre och större, för att verkligen göra nytta, än många på mindre belopp. Intet hindrar att belopp flera år tilldelas samma person. Däremot får bidrag icke ersätta en dittillsvarande eller kommande tilldelning av allmänna medel.
År: 2014
Tillgångar: 17.887.311 kr

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Bidrag från Stiftelsen Henoch S Johanssons Donation

Bidrag från Stiftelsen Henoch S Johanssons Donation

Boende inom Långaryds, Färgaryds och Femsjö församlingar kan söka medel enligt testamentets föreskrifter ur stiftelsen.
Testamentets huvudsakliga syfte är att behövande lytta, invalider eller sjuka erhålla vård, att de därigenom få hjälp till självhjälp.

Ansökningshandlingar kan rekvireras från
Stiftelsen Henoch S Johanssons Donation,
c/o Aino Larsson Landeryds Hälghult 102 31494 Landeryd
Via E-post:  Skriv av E-post adressen  eller kan hämtas här
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda innan angivna datum 

OBS! Endast ansökan på blankett mottages.

http://henoch.se/

ANSÖKNINGSBLANKETT

 

Ansökningsblankett.pdf (download) 412.65 KiB

 

Ladda ner blanketten på länken ovan

och spara den på hårddisken

fyll i blanketten på datorn.

OBS! det går inte att spara data som anges i den
men skriv ut den ifyllda blanketten för att få en pappers kopia

och skriv sen under blanketten.

 

Blanketten skickas med post till:

Stiftelsen Henoch S Johanssons Donation
c/o Bo Lindblad Box 4 314 21 Hyltebruk

OBS! Endast ansökan på blankett mottages

 

Välkommen med Er ansökan

 Datum för 2016:

senast

senast

senast

senast

2016-02-12

2016-05-13

2016-08-11

2016-11-11

 

www.henoch.se

 

för att öppna och skriva ansökningsblanketten skal Adobe reader vare installerad på datorn

http://get.adobe.com/se/reader/

 

OBS!

 

Enbart Boende inom Långaryds, Färgaryds och Femsjö församlingar kan söka medel enligt testamentets föreskrifter