Excellent Spensalva

Spensalva Protect, 250 ml

Ljuversalva perfekt till torr vinterhud som spricker!

En hudvårdssalva som tillför huden fukt samtidigt som den dödar bakterier.
Spensalvan gör huden mjuk och smidig.
85 :-

Finns att köpa på Granngården.se, här är en direktlänk ⇒

Sociala stiftelser Stockholm

Du som behöver ekonomiskt stöd kan söka bidrag från stiftelser som förvaltas av Stockholms stad.

Du kan ansöka om bidrag om du:

 • är stadigvarande boende i Stockholms stad,
 • har fyllt 18 år eller har avslutat ungdomsgymnasiet,
 • är i behov av ekonomiskt stöd. Normen för försörjningsstöd används för att pröva behovet.

Du kan inte få bidrag för

 • behov som täcks av beviljat försörjningsstöd,
 • vuxenstudier om du har rätt att ta studielån och saknar minderåriga barn.

Så ansöker du

Ansökningsperiod 2016 är januari–31 mars. Poststämpel senast 31 mars gäller. Ansökningsperioden är alltid i början på året.

Ansökan om ekonomiskt bidrag för behövande privatpersoner

Ansökan skickas till:

Stadsledningskontoret
Donationsstiftelsegruppen, sociala stiftelser
105 35 Stockholm

Tänk på

 • Skicka endast en ansökan. Du behöver inte ange något stiftelsenamn.
 • Vårdnadshavare ska ansöka för minderåriga barn.
 • Ansökningar som inte är kompletta eller kommer in för sent behandlas inte.
 • Vi skickar endast svar till de som beviljas bidrag.
 • Beviljade bidrag betalas ut i december. Bidrag från stiftelser är en gåva.
 • Ger inte förhandsbesked.
 • Beslutet går inte att överklaga.

 

Kontakta Donationsstiftelsegruppen om du har frågor
Telefon: 08-508 29 800.

http://www.stockholm.se/stiftelser

Åke Wibergs stiftelse

Åke Wibergs stiftelse
Floragatan 4
114 31 STOCKHOLM
08-667 50 50

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att i överensstämmelse med vad som föreskrives i för stiftelsen gällande stadgar tillgodose alla eller något av nedanstående syften:

a) att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar;

b) att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vård och uppfostran av barn; att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning och att utöva hjälpverksamhet bland behövande;

Stiftelsen ger i enlighet med sina stadgar stöd till vård och utbildning av barn och ungdom. Komplett ansökan, som insändes genom stiftelsens elektroniska system (se nedan!), skall ha inkommit senast den 15 september. Till ansökan bifogas en utförlig motivering till det belopp ansökan avser Som exempel på projekt vilka kan aktualiseras för anslag finns hjälpverksamhet och annan handikappverksamhet för barn och ungdom samt olika former av utbildningsaktiviteter. Stiftelsen ger ej ekonomiskt stöd till privatpersoner. Det ska framgå av ansökan om anslag sökts från andra källor samt om ansökan om anslag tidigare sökts hos Åke Wibergs stiftelse. Om anslag tidigare beviljats ska användningen av dessa medel redovisas. Ofullständiga ansökningar kan inte påräkna behandling.

c) att främja vetenskaplig forskning.

Förmögenhet:  931,304,000 kr

Hem