Barnallergifonden

Astma- och Allergiförbundet

 

Att söka bidrag från Barnallergifonden

Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond stödjer barn med svår astma och allergi. Barnallergifonden delar ut bidrag två gånger per år. Sista ansökningsdag är den 1 april samt den 1 november.

 

Vem kan söka?

Ansökan görs av barnets/barnens målsman. Medlemskap i Astma- och Allergiförbundet sedan minst tolv månader krävs. Är du inte medlem så kan du bli det här. Ansökan kan ske upp till den dag barnet fyller 18 år
Till vad kan man söka?

Rekreationsresa
En ”guldkant” till exempel en fest, upplevelse, cykel eller musikinstrument
Föreningsaktivitet

Hur söker man?

Ansökan görs på Barnallergifondens ansökningsblankett.
Med ansökan skickas kopia på läkarintyg från vårdinrättning, ej äldre än två år, som styrker barnets diagnos.
Blanketten måste vara komplett ifylld för att ansökan ska behandlas.
Handlingar skickas inte tillbaka.
Beslut om stöd fattas uteslutande på grundval av den skriftliga ansökan.

Sekretesspolicy

Av sekretesskäl avhandlas inga ärenden via telefon.
Ansökningshandlingarna behandlas konfidentiellt.
Beslut meddelas skriftligen.

När kan man söka?

Sista ansökningsdag är den 1 april 2016.

Riktlinjer för ansökan om bidrag.

Här kommer ansökningsblanketten finnas för nedladdning från och med den 1 mars.

Har du frågor om Barnallergifonden?

Kontakta Anneli Stenberg!
E-post: info@astmaoallergiforbundet.se
Telefon 08 506 28 203

http://astmaoallergiforbundet.se/vad-du-kan-gora/sok-bidrag/

Göra egen utfodring till småfåglarna eller en lampskärm

 oob  fagel

 

Cirka 45 cm hög

99 kr på Överskottsbolaget

 

 

 

 

Kvinnostiftelsen

Kvinnostiftelsen
Stora Kyrkog 1
Köpings Kyrkliga Samfällighet
731 32 KÖPING
0221-377 67

Stiftelsens ändamål är att hjälpa behövande kvinnor som är bosatta i Köping.

Detta skall ske genom utdelning av stiftelseplaceringens årliga avkastning. Från den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Om hela den utdelningsbara avkastningen ej har utdelats under året, får denna del delas ut nästkommande år.Ovan angivet ändamål är upphävt i den delen det anger att endast avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, får användas för ändamålet (Kammarkollegiets beslut 2014-06-16, dnr 9.2-2965-14)