Ernst Davidsons stiftelse för ålderdomsunderstöd åt förutvarande restaurantansällda

Ernst Davidsons stiftelse för ålderdomsunderstöd åt förutvarande restaurantansällda

c/o Adress: SEB Private Banking, Stiftelser ST S3
Adress:
Postnummer: 106 40
Ort: STOCKHOLM

Ändamål:
Ändamålet är att åt förtjänta obemedlade personer, som haft anställning å restaurant, huvudsakligen i Stockholm, söka bereda en bekymmersfri ålderdom.
År: 2013
Tillgångar: 13.362.712 kr

Anna och Gunnar Hylten-Cavallius stiftelse

Stiftelsenamn:

Anna och Gunnar Hylten-Cavallius stiftelse

Organisationsnummer: 802404-3427
c/o Adress: Handelsbanken Stiftelsetjänst
Adress:  
Postnummer: 106 70
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-701 10 00
Fax: 08-701 41 59
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: För hjälp åt behövande änkor/s.k. pauvres honteux./ Som villkor för åtnjutande av bidrag från denna fond skall gälla att mottagarna till bidragen äro att anse som behövande ålderstigna sjuka eller lytta. Beloppet eller beloppen skola utdelas för ett år i sänder, i form av gåva till änka eller änkor med eller utan barn, ur den s.k. bildade klassen, villkor är dock att var och en, som mottager bidrag ur stiftelsen fyllt 50 år. Helst skall personen i fråga ej vara helt medellös, utan skall beloppet tjäna att för den som sett bättre dagar, men vid tidpunkten för bidragets sökande befinner sig i små omständigheter, bereda litet glädje och i någon mån skänka känslan av oberoende.
År: 2013
Tillgångar: 10.733.331 kr