Åke Wibergs stiftelse

Åke Wibergs stiftelse
Floragatan 4
114 31 STOCKHOLM
08-667 50 50

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att i överensstämmelse med vad som föreskrives i för stiftelsen gällande stadgar tillgodose alla eller något av nedanstående syften:

a) att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar;

b) att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vård och uppfostran av barn; att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning och att utöva hjälpverksamhet bland behövande;

Stiftelsen ger i enlighet med sina stadgar stöd till vård och utbildning av barn och ungdom. Komplett ansökan, som insändes genom stiftelsens elektroniska system (se nedan!), skall ha inkommit senast den 15 september. Till ansökan bifogas en utförlig motivering till det belopp ansökan avser Som exempel på projekt vilka kan aktualiseras för anslag finns hjälpverksamhet och annan handikappverksamhet för barn och ungdom samt olika former av utbildningsaktiviteter. Stiftelsen ger ej ekonomiskt stöd till privatpersoner. Det ska framgå av ansökan om anslag sökts från andra källor samt om ansökan om anslag tidigare sökts hos Åke Wibergs stiftelse. Om anslag tidigare beviljats ska användningen av dessa medel redovisas. Ofullständiga ansökningar kan inte påräkna behandling.

c) att främja vetenskaplig forskning.

Förmögenhet:  931,304,000 kr

Hem