Fond för nödställda svenska läkare

Stiftelsen Elis och Elin Wingårds fond
Institutioner & Stiftelser
SEB
405 04 GÖTEBORG
031-622516

Av avkastningen å denna fond skall årligen 1/10 läggas till kapitalet samt återstoden användas till utbildning eller understöd med lämpliga belopp åt behövande änkor, oförsörjda barn, barn och barnbarn efter avlidna svenska läkare ävensom nödställda svenska läkare innefattande även rehabilitering, konvalescensvård samt likställda behov med företräde för dem som tillhört Göteborgs Läkaresällskap.

Posted in Fonder & Stipendier.