Elisabetgården

 Elisabetgården

Mottagning för ekonomisk hjälp och rådgivning samt äldreverksamhet.

 

 

Målsättning

Elisabetgårdens målsättning är omsorg om hela människan - ge andlig, materiell och praktisk hjälp, samt poängtera att alla människor är lika värdefulla.

 

När vi i vår verksamhet möter människor vill vi:

  • Arbeta utifrån helhetsperspektivet (ande, kropp och själ).
  • Förmedla vår tro på Jesus Kristus.
  • Förmedla ett framtidshopp.
  • Arbeta så att människor känner att de blir sedda och bekräftade.
  • Vägleda vidare till Frälsningsarmékårer men också till verksamheter där man kan få juridisk, psykologisk och/eller ekonomisk hjälp och rådgivning.
  • Vara ett komplement och försöka samverka med övriga sociala verksamheter som utförs av kommunen, kyrkor och frivilligorganisationer.

Kontaktinformation

Elisabetgården

ADRESS

Observatoriegatan 4, 113 29 Stockholm

TELEFON/FAX

08-508 82 260

E-POSTADRESS

elisabetgarden@fralsningsarmen.se

KÅRENS PLUSGIRO

27 24 95-3

Posted in Fonder & Stipendier.