Medicinalrådet L C Tingstadii stiftelse

Stiftelsenamn:

Medicinalrådet L C Tingstadii stiftelse

Organisationsnummer: 819000-1373
c/o Adress: Länsstyrelsen
Adress:  
Postnummer: 611 86
Ort: NYKÖPING
Telefonnummer: 0155-26 40 00
Fax: 0155-26 71 25
   
   
   
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Södermanlands län
Säte: Nyköping
Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att främja barns och ungdoms vård och fostran, även som att utöva hjälpverksamhet bland behövande, allt inom Södermanlands län.

Gå med H&M cluben och få 2 st 50 kr checkar

Ska du handla på H&M? , gå med i H&M club och få 2 st 50 kr checkar som du kan utnyttja när du handlar varor över 300 kr!

 

hm

Anders Svenssons donationsfond

Bildresultat för Gislaveds kommun

Anders Svenssons donationsfond

 

Gislaveds kommun har erhållit en donationsfond vars avkastning ska användas för stipendier åt ungdomar, som utbildar sig för praktiskt eller teoretiskt yrke.

Senast 15 april måste vi fått in din ansökan.

 

Stipendiet kan sökas av framåtsträvande, välartade, helnyktra ungdomar vilka är födda och hemmahörande inom Gislaveds gamla kommun (det vill säga inom de kommungränser som gällde före 1974). Stipendierna är avsedda för utbildning inom olika skolor, yrken med mera.

  • Med framåtsträvande och välartad menas en seriös strävan att uppfylla vissa mål i livet.
  • Med helnykterhet menas att vederbörande inte får förtära drycker med volymprocent överstigande 1,8%.
  • Studierna ska vara påbörjade innan 35 års ålder.
  • Studierna ska bedrivas på mer än halv tid.
  • Stipendiet kan endast sökas i fem år.
  • Stipendiet kan inte sökas för studier i Gislaved.
  • Stipendiaten ska redovisa studieresultatet.

Med hemmahörande avses den som vid tidpunkten för stipendiernas sökande är bosatt eller mantalsskriven i Gislaveds gamla kommun. Om den studerande på grund av sina studier är mantalsskriven på annan ort än Gislaved men fortfarande har fast anknytning till Gislaveds gamla kommun, kan stipendier sökas. Med fast anknytning menas att föräldrar, mor- och farföräldrar eller egna barn finns boende i Gislaved. Den studerande får inte ha bildat egen familj, med barn, på studieorten.

Studierna skall avse yrkesutbildning och utbildningen får ske inom eller utom Sverige och avse såväl teoretiska som praktiska studier.

Viktigt att skicka med i sin ansökan

Använd gärna Ansökningsblanketten som du hittar i högerspalt. Den skriver du ut, fyller i och skickar tillsammans med följande:

  • Personbevis från Skatteverket med födelseort, Gislaveds gamla kommun
  • Intyg med studieresultat från skolan
  • Nykterhetsintyg från trovärdig person (ej kompisar eller föräldrar)

Vill du ha eventuella pengar insatta direkt på ditt konto, glöm inte att uppge det i ansökan. Stipendieansökan för hela kalenderåret 2015 skall vara inkommen senast den 15 april 2016.

Observera att ansökan som kommer in efter den 15 april 2016 innebär avslag.
 

Ansökan skickas till:
"Anders Svenssons donationsfond"
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved
 

LADDA HEM

Blanketten fylls i direkt på skärmen. Skriv sedan ut den, skriv under den, och skicka in tillsammans med bilagorna.

http://www.gislaved.se/kommunochpolitik/stipendiumfonderochutmarkelser/anderssvenssonsdonationsfond.1667.html

Claudia Tremblay

Claudia Tremblay