Fri entré på skansen

Fri entré på Skansen

Som medlem får du fritt inträde flera gånger per år. På utvalda datum gäller MedMera-kortet som entré för upp till två vuxna och fyra barn.

Skansen Entré

Dagar med fri entré 2016

Som medlem får du fri entré till Skansen några dagar per år. Visa Coop MedMera-kortet i kassan så får du fritt inträde för upp till två vuxna och fyra barn.

  • Söndag 6 mars, 2016
  • Söndag 4 september 2016 - KfS årliga Familjedag på Skansen
  • Söndag 6 november, 2016

Se vad som händer på Skansen de här dagarna

Rabatt i Skansenbutiken

MedMera-kortet ger 10 % rabatt i Skansenbutiken och 20 % rabatt i nya butiken på Lill-Skansen. Rabatten gäller hela året och på köp över 100 kronor.

Till Skansen

Erbjudande till Skansen-Akvariet

Passa även på att besöka Skansen-Akvariet. Du får ta med två barn (6-15 år) per betalande vuxen (som betalat inträde till Skansen-Akvariet) under medlemsdagarna den 6 mars och 6 november 2016.

Lill-Skansen har öppet året runt

Stiftelsen Henning & Greta Anderssons minne

Stadsmissionen

Ekonomisk rådgivning och stöd

 

Du kan ansöka om bidrag om:

Du är vuxen och har barn under 18 år
Du är under 23 år och bor själv
Du är kvinna över 61 år och bor i Stockholms län, Mälardalsområdet eller Norrbotten
Du söker bidrag för tandvård, konvalescentvård eller annan vård och bor i Stockholms län
Du kan inte söka bidrag för tandvård eller vårdkostnader som har gått till betalning, som du eller någon
annan redan har betalat eller som har gått till inkasso.

Vad kan jag söka bidrag för?

Beroende på hur gammal du är, om du har barn eller var du bor (se ovan) så kan du
söka bidrag för allmänna utgifter (t.ex. kläder, mat, hyra, medicin eller aktiviteter), tandvård,
konvalescentvård eller annan vård.

Bidrag beviljas aldrig för:
-Advokatkostnader
-Datorer
-Möbler, TV eller hushållsmaskiner
-Resor (förutom i samband med konvalescentvård i utlandet)

När kan jag söka bidrag?

Du som är kvinna över 61 år, bor i Stockholms län, Mälardalsområdet eller Norrbotten och
söker bidrag för allmänna utgifter kan ansöka två gånger per år under perioderna
januari t.o.m. mars
eller
november t.o.m. december

Du som söker bidrag för tandvård eller annan vård och bor i Stockholms län kan
ansöka en gång per år under perioden
januari t.o.m. april

(Du kan söka bidrag för konvalescentvård när som helst under året.)

Du som har barn under 18 år eller är under 23 år och bor själv kan ansöka en gång per år
när som helst under året

När får jag svar?

Vi svarar på alla ansökningar genom brev till din adress inom 2 veckor
från det att vi har fått ansökan.

Vi svarar inte på frågor om enskilda ansökningar på telefon eller mail
Har du frågor om din ansökan, skicka ett brev till adressen nedan.
Du får svar genom brev inom 2 veckor.

Beviljas din ansökan så kommer bidraget betalas till ditt personkonto, genom utbetalningskort per post
eller till din tandläkare eller vårdgivare vid fakturering.

Hur gör jag för att söka bidrag?

Skicka till adressen nedan:
1)
Ifylld blankett

2)
Familjebevis
(kan beställas från Skatteverket)
3)
Utdrag ur beskattningsuppgiftsregistret
(kan beställas från Skatteverket)
4)
Om du söker bidrag för tandvård, konvalescentvård
eller annan vård:

Kostnadsförslag från din tandläkare eller vårdgivare

Bidragsansökan
c/o Stockholms Stadsmission
Box 47073
100 74 Stockholm

ANSÖKNINGSBLANKETT

http://www.stadsmissionen.se/Socialverksamhet/Barnochunga/Unga-Station/Ekonomiska-bidrag/

Tillfälliga ekonomiska bidrag för behövande i Linköping

Tillfälliga ekonomiska bidrag för behövande

Från tre stiftelser kan tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer och till understöd åt behövande pensionärer eller handikappade bosatta inom Linköpings kommun, beviljas. Utdelning från dessa stiftelser sker en gång per år och ansökningstiden går ut i mitten av oktober. Ansökningsblanketter läggs ut i högerspalten i mitten av september.

Stiftelserna är:

Knut Pihlströms stiftelse

Enligt stadgarna skall disponibel avkastning användas till understöd åt behövande pensionärer eller handikappade inom Linköpings kommun, dock med företräde för donators släktingar.

Stadgar

Linköpings kommuns sociala Samstiftelse nr I och Lagman D E Holmströms stiftelse

Bidrag kan enligt stadgarna användas för att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till behövande personer bosatta inom Linköpings kommun.
Bidrag från ovanstående stiftelser kan endast komma ifråga för personer med låg inkomst/pension.

Stadgar för Linköpings kommuns sociala samstiftelse nr 1

Stadgar för lagman D E Holmströms stiftelse

Blankett för ansökan om bidrag ur ovanstående stiftelser finns att hämta på Medborgarkontoret i Stifts- och landsbiblioteket, stadshusets reception, Storgatan 43 samt socialkontorets reception, Barnhemsgatan 2. Blankett kan även laddas ner från länk till höger. Observera att länken enbart ligger ute under ansökningsperioden.  

Förfrågningar kan göras hos socialkontoret, Solveig Ekerfelt, telefon 013-20 62 27

Ansökan skickas till:
Linköpings kommun
Socialkontoret
Box 356
581 03 Linköping
Senast i mitten av oktober.


Tillfälliga ekonomiska bidrag för behövande

Vissviks kamratförening

Vissviks kamratförening har till ändamål att bevilja bidrag till privatpersoner som är folkbokförda i Linköpings kommun och som har minst en förälder som har eller har haft missbruksproblem eller som på annat sätt befinner sig i en liknande situation. Bidrag kan beviljas till barn och ungdomar under 20 år. Bidrag kan utgå till lägervistelse, kolonivistelse, sportaktiviteter, kortare semesterresa, skolresa, skidresa, teaterbesök, konsertbesök eller liknande.

Stadgar för Vissviks kamratförening

Blankett för ansökan om bidrag ur ovanstående stiftelser finns att hämta på Medborgarkontoret i Stifts- och landsbiblioteket, stadshusets reception, Storgatan 43 samt socialkontorets reception, Barnhemsgatan 2. Blankett kan även laddas ner från länk till höger. Förfrågningar kan göras hos socialkontoret, Solveig Ekerfelt, telefon 013-20 62 27

Ansökan skickas till:
Linköpings kommun
Socialkontoret
Box 356
581 03 Linköping

Linköpings kommun