Waldemar och Gerda Henckels Stiftelse

Waldemar och Gerda Henckels Stiftelse

om stiftelsen

Stiftelsen lämnar bidrag för vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade, boende inom Allerums, Fleninges och Vällinge-Kattarps församlingar med företrädesrätt för i Ödåkra samhälle boende. I andra hand kan även övriga boende inom Helsingborgs kommun komma ifråga för bidrag.

att ansöka

Ansökningsblanketten skall vara stiftelsen tillhanda senast den 15 april respektive den 31 oktober.

 

Västerås stads donationsfonder

Västerås stad förvaltar donationsfonderna

  • sista ansökningsdag på våren är 15 april.
  • sista ansökningsdag på hösten är 30 september.

Så här gör du

 

Utsikt över Mälaren med bryggan vid Löga strand i förgrunden

 

Fyll i ansökan och kom ihåg att kryssa i rutan där du säger ja till att ansökan prövas mot alla donationsstiftelser som kan vara aktuella.

Det är hela hushållet som söker så allas inkomster räknas.

Till ansökan ska du bifoga aktuella intyg som styrker de uppgifter du fyller i. Mer information finns på blanketten.

Bidrag från donationsstiftelser, ansökanWord

Västerås stads fondhandläggare svarar på frågor gällande donationsfonder.

Postadress:
Västerås stad
Servicepartner
721 87 Västerås
Telefonnummer: 021-39 13 82

http://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/ekonomi-forsorjningsstod/stipendier-och-fonder.html

Sjuk med CSN

Om du blir sjuk

Du kan få behålla dina studiemedel om du är sjuk och inte kan studera. Dessutom blir kravet på studieresultat lägre.

Om du är sjuk en längre tid kan även lånedelen skrivas av.

Merkostnadslån för exempelvis resor och dubbel bosättning kan däremot påverkas om du är sjuk en längre tid.

Villkor

För att få studiemedel utifrån reglerna om sjukdom måste

  • Försäkringskassan ha godkänt din sjukperiod
  • du vara helt oförmögen att studera
  • din ansökan om studiemedel kommit in före den första sjukdagen (gäller inte om du är sjuk redan vid studiestarten).

Om du är sjukskriven på deltid kan du bara få studiemedel för den tid du studerar, inte för den tid du är sjukskriven.

Det här behöver du göra

Anmäl din sjukdom till Försäkringskassan så snabbt som möjligt, helst redan första sjukdagen. Om din anmälan kommer in senare än sju dagar efter den första sjukdagen, måste du ha särskilda skäl för att Försäkringskassan ska kunna godkänna hela sjukperioden.

Försäkringskassans webbplats (studerande)

Trygghetsregler

När du får studiemedel under sjukdom

  • räknas inte veckorna som använda veckor med studiemedel
  • blir kravet på studieresultat lägre
  • kan lånedelen skrivas av vid längre sjukskrivning.

Trygghetsregler vid sjukdom

Sjuk vid terminsstart

Om du har fått ett beslut om att du får studiemedel, men är sjuk när terminen eller kursen startar, måste du lämna en särskild studieförsäkran till CSN. Blanketten hittar du i menyn till höger under Lästips & blanketter. För att få din första utbetalning måste du även vara antagen på den kurs eller det program du ska läsa.

Studerande får behålla studiemedlen vid sjukdom

Den studerande får under vissa förutsättningar behålla sina studiemedel under den tid han eller hon är sjuk. Detsamma gäller vid vård av sjukt barn eller svårt sjuk närstående.

De veckor som den studerande varit sjuk eller vårdat barn eller närstående räknar vi inte som använda. Det innebär att vi inte tar med dem när vi räknar hur många veckor den studerande haft studiemedel. Dessa veckor räknas inte heller med när vi prövar studieresultaten.

Studiemedel vid sjukdom

För att den studerande ska få behålla studiemedlen under tiden han eller hon är sjuk, måste Försäkringskassan ha godkänt sjukperioden. Den studerande måste också vara helt oförmögen att studera. Även kortare sjukperioder kan påverka prövningen av studieresultat, därför är det viktigt att den studerande alltid anmäler sjukdom.

Den studerande ska anmäla sjukdom till Försäkringskassan. Det bör göras redan första sjukdagen.

Studiemedel vid vård av sjukt barn

Den studerande får behålla studiemedlen om han eller hon helt avstår från att studera för att ta hand om ett barn under 12 år. Som vård av barn räknas också de dagar som pappan eller barnets andra förälder är ledig vid sitt barns födelse. Även enstaka dagar då den studerande vårdar barn kan påverka kravet på studieresultat. Det är därför viktigt att alltid anmäla vård av barn.

Den studerande ska anmäla vård av sjukt barn till CSN. Det går att göra via telefon eller e-post.

Studiemedel vid vård av närstående

Den studerande kan ha rätt att behålla studiemedlen när du vårdar en svårt sjuk anhörig eller annan närstående i Sverige, i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Närstående behöver inte vara en släkting. Det kan även vara en vän som väljer att ha den studerande som vårdare.

Den studerande ska anmäla vård av närstående till CSN. Det går att göra via telefon eller genom att skicka in en blankett.

Merkostnadslånet kan påverkas

Vissa studerande har merkostnadslån, exempelvis för resor eller dubbel bosättning. Om den studerande är borta en längre tid på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn eller närstående, kan merkostnadslånet påverkas.

Avskrivning av lån

Lånedelen kan skrivas av efter 30 dagars karenstid. Det innebär att en studerande som är sjuk eller vårdar barn eller närstående i mer än 30 dagar, inte alltid behöver betala tillbaka de pengar han eller hon fått från och med dag 31.

De veckor som du får studiemedel under sjukdom räknar CSN inte in i det totala antalet veckor som du har utnyttjat studiemedel.

Läs mer

När du eller närstående blir sjuk (högskola)

När du eller närstående blir sjuk (komvux, folkhögskola, gymnasium)

När du eller närstående blir sjuk (övriga utbildningar)

När du eller närstående blir sjuk (studerande utomlands)

http://www.csn.se/utbildningsanordnare-vagledare/nyhetsbrev/arkiv/2.1241/1.12198

En bra länk för studerande som drabbats av cancer

http://www.ungcancer.se/ung-vuxen-cancerdrabbad/myndighetsguider/csn-guide-for-dig-som-ar-sjuk