Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen består av två fonder. Den ena, Minne I, har till uppgift att lämna bidrag till personer, som har stora och angelägna behov och som inte kan tillgodoses på annat sätt.

Den andra, Minne II, lämnar stipendier till ungdomar under 30 år för postgymnasiala studier.

För båda dessa fonder gäller kravet att mottagarna ska vara skrivna i, eller för Minne II, ha väsentlig anknytning till Eskilstuna.

Hur ansöker man om bidrag?

Minne I

Långsiktigt bidrag
Bidraget är till för dig som behöver hjälp för att nå ett mål som kan vara svårt att nå utan ekonomisk hjälp. Målet kan till exempel vara någon form av utbildning som skapar förutsättning för att kunna få ett arbete som förbättrar din livssituation. Bidraget är i första hand till för att hjälpa unga människor, gärna barnfamiljer och ensamstående med barn. Vill du söka det här bidraget så skall du använda blanketten för långsiktigt utvecklingsbidrag.

Bidrag till tandvård och glasögon
Du kan också ansöka om hjälp till tandvård och glasögon och då använder du blanketten Ansökan om bidrag.

Så här gör du
Ansökningsblanketter finns att hämta under en av flikarna på denna sida och dessutom på SEB:s kontor på Kungsgatan 17 i Eskilstuna.

Din ansökan kan du också lämna in på SEB:s kontor eller skicka till stiftelsen under adress

Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne c/o SEB
 Box 1116
631 80 Eskilstuna

Det är viktigt att ansökningsblanketten fylls i noggrant. Ofullständigt ifyllda blanketter riskerar att inte behandlas.

Vilka kan söka
Du som söker skall ha varit mantalsskriven i Eskilstuna kommun i minst 5 år och din inkomst får normalt inte ligga mer än kr 1.000.- över existensminimum per månad.

Besked om bidrag har beviljats
Inkomna ansökningar behandlas löpande och alla som har lämnat in komplett i fyllda ansökningar får skriftligt besked.

Hur ansöker man om stipendium?

 

Minne II

Ansökan kan bara göras skriftligt på blankett som antingen kan hämtas på S E B:s kontor vid Fristadstorget i Eskilstuna eller hämtas hem i PDF-format via webben.

Det är väsentligt att ansökningsblanketterna fylls i noggrant och fullständigt. Stiftelsen tar inget ansvar för behandling av ofullständiga handlingar.

Ansökan kan göras när som helst under året

Underskriven ansökan med ev bilagor lämnas in eller skickas till S E B:s kontor vid Fristadstorget i Eskilstuna.

 

Betydelsefulla faktorer för att erhålla stipendium

  • Den sökande måste ha väsentlig anknytning till Eskilstuna, dvs haft en stor del av sin studietid i Eskilstuna kommun.
  • Den sökande får inte ha fyllt 30 år vid ansökningstillfället.
  • Bra slutbetyg från gymnasiet.
  • Ett års studier vid högskola eller motsvarande ska vara avklarade.
  • Studietakten bör hållas.
  • Studier i utlandet och praktik ger pluspoäng.
  • Den sökandes ekonomiska ställning får inte vara för stark.
  • Sökande inom kultursektorn har ofta svårigheter med starka pappersmeriter. Styrelsen tar hänsyn till detta vid sitt beslut.
Kontaktinformation
Postadress
Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne
c/o S E B
Box 1116
631 80  ESKILSTUNA
Besöksadress
Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne
S E B
Kungsgatan 17
ESKILSTUNA
Telefon
016 -12 39 03
E-post
flminne@telia.com

http://www.flminne.se/

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Fond för utbildning i diplomati!

Grevinnan Anna Bogeman-Stackelbergs stiftelse

Grevinnan Anna Bogeman-Stackelbergs stiftelse
UD Rättssekretariatet
103 39 STOCKHOLM
08-4051000

Fonden skall ställas till utrikesdepartementets förfogande och avkastningen därav enligt Kungl.Maj:ts bestämmande användas till lönefyllnad eller understöd åt därav förtjänta personer, som ägna sig åt den diplomatiska banan och som för sin utbildning eller fortkomst anses behöva dylik lönefyllnad eller understöd.

Avsikten med donationen är att möjliggöra, att personer, som eljest på grund av sina personliga förutsättningar skulle var väl ägnade för utbildning och befordran inom den svenska diplomatien, icke skola vara nödsakade att på grund av ekonomiska förhållanden avstå från denna bana.

Från donationen utgående lönefyllnad eller understöd skall på grund härav för längre eller kortare tid tillerkännas viss person men däremot icke förbindas med viss tjänst oberoende av vem, som är innehavare av tjänsten.

Förmögenhet:  175,283,150 kr

Kyrkoherden N. Henrikssons i Gessie Stiftelse för åtskilliga ändamål

Stiftelsenamn:

Kyrkoherden N. Henrikssons i Gessie Stiftelse för åtskilliga ändamål

Organisationsnummer: 802401-4303
c/o Adress: SEB Stiftelser, ST S3
Adress:  
Postnummer: 106 40
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-7635000
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Är dels utgivandet av fullt goda och gedigna skrifter av kristligt och allmännyttigt innehåll, till motverkan av den dåliga litteraturen och till främjande av sann uppbyggelse och sund upplysning bland svenska folket, dels beredandet av stipendier och låneunderstöd åt fattige teologie studier i Sverige, dels beredandet av pension åt fattige personer på deras ålderdom; men till understöd åt fattige familjer samt till främjandet av andra ändamål må Stiftelsens arrendemedel först då komma till användning, när de icke längre behövas för de förutnämnde: allt enligt de närmare bestämningar och föreskrifter, som härom i ett reglemente för Stiftelsen i dess helhet komma att upptagas.
År: 2013
Tillgångar: 180.527.001 kr

Kanelrutor på Naturum i Fjärås

Vet inte i vems regi Naturum Fjärås Bräcka (Halland) är idag men när vi var där för några år sedan fick vi många halleluja moment. Gud så god mat människan gjorde och inte tala om vilka bakverk.

Jag minns hemmagjord sparrissoppa, räkmackor, sallader, pajer och en helt underbar kanelruta.

Om det är badväder kan man gå ned och bada i den vackra Lygnern.

Jag kan verkligen rekommendera dessa Naturum som utflyktsmål, passar hela familjen inkl hund.

Om man inte har råd att köpa mat kan man ha med picknick och gå på äventyr.
 

Kanelruta

kanelruta

Gjorde ett litet försök att göra en egen kanelruta, blev jätte god, men nästa gång ska jag blanda socker och kanel i en skål innan jag lägger det i kakan, nu strödde jag över dem separat och de gick lite olika vägar vid gräddningen.

Det är som en vanlig fin sockerkaka där man vispar smör och socker först och smeten är lite fetare och tjockare och där man lägger ett lager med kanel och socker i mitten av kakan och ett ovanpå. Man tror inte det kommer ha så stor effekt men oj vad smarrigt det blir!