Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen består av två fonder. Den ena, Minne I, har till uppgift att lämna bidrag till personer, som har stora och angelägna behov och som inte kan tillgodoses på annat sätt.

Den andra, Minne II, lämnar stipendier till ungdomar under 30 år för postgymnasiala studier.

För båda dessa fonder gäller kravet att mottagarna ska vara skrivna i, eller för Minne II, ha väsentlig anknytning till Eskilstuna.

Hur ansöker man om bidrag?

Minne I

Långsiktigt bidrag
Bidraget är till för dig som behöver hjälp för att nå ett mål som kan vara svårt att nå utan ekonomisk hjälp. Målet kan till exempel vara någon form av utbildning som skapar förutsättning för att kunna få ett arbete som förbättrar din livssituation. Bidraget är i första hand till för att hjälpa unga människor, gärna barnfamiljer och ensamstående med barn. Vill du söka det här bidraget så skall du använda blanketten för långsiktigt utvecklingsbidrag.

Bidrag till tandvård och glasögon
Du kan också ansöka om hjälp till tandvård och glasögon och då använder du blanketten Ansökan om bidrag.

Så här gör du
Ansökningsblanketter finns att hämta under en av flikarna på denna sida och dessutom på SEB:s kontor på Kungsgatan 17 i Eskilstuna.

Din ansökan kan du också lämna in på SEB:s kontor eller skicka till stiftelsen under adress

Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne c/o SEB
 Box 1116
631 80 Eskilstuna

Det är viktigt att ansökningsblanketten fylls i noggrant. Ofullständigt ifyllda blanketter riskerar att inte behandlas.

Vilka kan söka
Du som söker skall ha varit mantalsskriven i Eskilstuna kommun i minst 5 år och din inkomst får normalt inte ligga mer än kr 1.000.- över existensminimum per månad.

Besked om bidrag har beviljats
Inkomna ansökningar behandlas löpande och alla som har lämnat in komplett i fyllda ansökningar får skriftligt besked.

Hur ansöker man om stipendium?

 

Minne II

Ansökan kan bara göras skriftligt på blankett som antingen kan hämtas på S E B:s kontor vid Fristadstorget i Eskilstuna eller hämtas hem i PDF-format via webben.

Det är väsentligt att ansökningsblanketterna fylls i noggrant och fullständigt. Stiftelsen tar inget ansvar för behandling av ofullständiga handlingar.

Ansökan kan göras när som helst under året

Underskriven ansökan med ev bilagor lämnas in eller skickas till S E B:s kontor vid Fristadstorget i Eskilstuna.

 

Betydelsefulla faktorer för att erhålla stipendium

 • Den sökande måste ha väsentlig anknytning till Eskilstuna, dvs haft en stor del av sin studietid i Eskilstuna kommun.
 • Den sökande får inte ha fyllt 30 år vid ansökningstillfället.
 • Bra slutbetyg från gymnasiet.
 • Ett års studier vid högskola eller motsvarande ska vara avklarade.
 • Studietakten bör hållas.
 • Studier i utlandet och praktik ger pluspoäng.
 • Den sökandes ekonomiska ställning får inte vara för stark.
 • Sökande inom kultursektorn har ofta svårigheter med starka pappersmeriter. Styrelsen tar hänsyn till detta vid sitt beslut.
Kontaktinformation
Postadress
Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne
c/o S E B
Box 1116
631 80  ESKILSTUNA
Besöksadress
Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne
S E B
Kungsgatan 17
ESKILSTUNA
Telefon
016 -12 39 03
E-post
flminne@telia.com

http://www.flminne.se/

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Fond för utbildning i diplomati!

Grevinnan Anna Bogeman-Stackelbergs stiftelse

Grevinnan Anna Bogeman-Stackelbergs stiftelse
UD Rättssekretariatet
103 39 STOCKHOLM
08-4051000

Fonden skall ställas till utrikesdepartementets förfogande och avkastningen därav enligt Kungl.Maj:ts bestämmande användas till lönefyllnad eller understöd åt därav förtjänta personer, som ägna sig åt den diplomatiska banan och som för sin utbildning eller fortkomst anses behöva dylik lönefyllnad eller understöd.

Avsikten med donationen är att möjliggöra, att personer, som eljest på grund av sina personliga förutsättningar skulle var väl ägnade för utbildning och befordran inom den svenska diplomatien, icke skola vara nödsakade att på grund av ekonomiska förhållanden avstå från denna bana.

Från donationen utgående lönefyllnad eller understöd skall på grund härav för längre eller kortare tid tillerkännas viss person men däremot icke förbindas med viss tjänst oberoende av vem, som är innehavare av tjänsten.

Förmögenhet:  175,283,150 kr

Kyrkoherden N. Henrikssons i Gessie Stiftelse för åtskilliga ändamål

Stiftelsenamn:

Kyrkoherden N. Henrikssons i Gessie Stiftelse för åtskilliga ändamål

Organisationsnummer: 802401-4303
c/o Adress: SEB Stiftelser, ST S3
Adress:  
Postnummer: 106 40
Ort: STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-7635000
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Är dels utgivandet av fullt goda och gedigna skrifter av kristligt och allmännyttigt innehåll, till motverkan av den dåliga litteraturen och till främjande av sann uppbyggelse och sund upplysning bland svenska folket, dels beredandet av stipendier och låneunderstöd åt fattige teologie studier i Sverige, dels beredandet av pension åt fattige personer på deras ålderdom; men till understöd åt fattige familjer samt till främjandet av andra ändamål må Stiftelsens arrendemedel först då komma till användning, när de icke längre behövas för de förutnämnde: allt enligt de närmare bestämningar och föreskrifter, som härom i ett reglemente för Stiftelsen i dess helhet komma att upptagas.
År: 2013
Tillgångar: 180.527.001 kr

Kanelrutor på Naturum i Fjärås

Vet inte i vems regi Naturum Fjärås Bräcka (Halland) är idag men när vi var där för några år sedan fick vi många halleluja moment. Gud så god mat människan gjorde och inte tala om vilka bakverk.

Jag minns hemmagjord sparrissoppa, räkmackor, sallader, pajer och en helt underbar kanelruta.

Om det är badväder kan man gå ned och bada i den vackra Lygnern.

Jag kan verkligen rekommendera dessa Naturum som utflyktsmål, passar hela familjen inkl hund.

Om man inte har råd att köpa mat kan man ha med picknick och gå på äventyr.
 

Kanelruta

kanelruta

Gjorde ett litet försök att göra en egen kanelruta, blev jätte god, men nästa gång ska jag blanda socker och kanel i en skål innan jag lägger det i kakan, nu strödde jag över dem separat och de gick lite olika vägar vid gräddningen.

Det är som en vanlig fin sockerkaka där man vispar smör och socker först och smeten är lite fetare och tjockare och där man lägger ett lager med kanel och socker i mitten av kakan och ett ovanpå. Man tror inte det kommer ha så stor effekt men oj vad smarrigt det blir!

 

Grönsaksröra

Ingredienser

Lök

Morötter

färsk champinjon

aubergine

röd paprika

krossade tomater

1 dl vatten

grädde

veggbuljong

chilipulver

salt

olivolja

Så här gör du

Många grönsaksröror blir det 🙂 , men det är ju gott så jag kör på. Basen är ofta att steka mycket lök och morötter som också i detta fall, med olivolja. Jag fräste också med chili och salt i början som gifter sig och vätskar sig med löken.

Stora färska champinjonbitar, aubergine åker i, skulle det bli för torr i wokpannan kan man ha i lite kikkoman. När auberginen är halvklar häller man i krossade tomater lite vatten beroende på sort av krossade tomat (hur koncentrerad den är) och veggbuljong och salt efter smak. På slutet häller man i 1 dl grädde så smakerna binds ihop mjukt och den röda paprikan hälls i när man har stängt av plattan, den ska bara mjukna lite på eftervärme. Det ar ca 30 minuter att göra röran.

PS Alla ingredienser har inhandlats efter kampanjer och erbjudanden. En portion kostar ca 10 kr

Såsen passar till pasta, ris, bovete, bulgur, couscous....

Sparbanksstiftelsen Dalarna

Stiftelsenamn:

Sparbanksstiftelsen Dalarna

Organisationsnummer: 883201-9692
c/o Adress:  
Adress: Box 717
Postnummer: 791 29
Ort: FALUN
Telefonnummer: 023-470 00
Fax: 023-652 58
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Dalarnas län
Län: Dalarnas län
Säte: Falun
Ändamål:

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Dalarna genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.

Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Dalarna, får stiftelsen även främja näringslivet, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom det tidigare verksamhetsområdet för Sparbanken Dalarna.

Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

År: 2014
Tillgångar: 64.622.000 kr

Göra en läcker hopphage av sjöstensplattor!

Göteborgs kyrkliga stadsmission

Göteborgs Stadsmission

Socialt och ekonomiskt stöd

På Socialt och ekonomiskt stöd erbjuder Stadsmissionen ekonomisk rådgivning, ekonomiska bidrag och psykosociala stödsamtal och vid behov även stöd i kontakten med myndigheter.

Stadsmissionen ser människan som en helhet och vill möta både fysiska, psykiska, andliga och sociala behov. Vem är du och vad behöver du? Hur har du det nu och hur vill du ha det? Vi som arbetar med socialt och ekonomiskt stöd är kuratorer med socionomutbildning varav en även är diakon.

Stadsmissionen erbjuder

För barnfamiljer och ungdomar upp till 26 år:

 • En ansökan per år om ekonomiskt bidrag. Ansökan skall avse barnets behov.
 • Respektfulla samtal om din ekonomi och stöd i kontakter med myndigheter, sjukvårdvård mm. För oss är varje människa unik och alla har samma värde, därför är det viktigt för oss att du får dina samhälleliga rättigheter tillgodosedda.
 • Stödsamtal kring det som kan oroa och vara svårt i livet, till exempel relationer, ensamhet eller hälsa.
 • Sommarläger – familjedagar under sommaren
 • Möjlighet att låna en stuga i Göteborgs skärgård.
 • Bidrag till jul.

För att kunna erbjuda den hjälp som du behöver vill vi först träffa dig för ett sorterande samtal. Vår hjälp är riktad till dig som lever runt existensminimum.

För ensamstående/sammanboende vuxna:

 • En ekonomisk ansökan per år, vid regelbundna tider under året, kontakta oss om du vill ha mer information
 • Bidrag till jul (ansökningsperiod se separat information)

 Vår hjälp är riktad till dig som lever runt existensminimum.

Ansökningsperioder

18 januari – 27 maj och 15 augusti – 18 november.
Ansökan Jul 7 november – 2 december.

Tidsbokning

Välkommen att boka en tid hos oss:
E-post: ses@stadsmissionen.org
Tel: 031-755 36 00
Telefontid:
Måndag kl 10.00-11.45
Onsdag kl 13.00-14.00
Torsdag kl 13.00-14.00

Socialt och ekonomiskt stöd

Bidrag lämnas till enskilda rörelsehindrade personer i Skåne

Stiftelsen för bistånd för rörelsehindrade i Skåne

Bidrag till enskilda

Bidrag lämnas till enskilda rörelsehindrade personer i Skåne.

Barn och ungdomar prioriteras. Vederbörandes ekonomiska situation samt graden av rörelsehinder är avgörande.

 

Läkarintyg skall styrka kroniskt rörelsehinder och kuratorsintyg kan också erfordras för att styrka behov av bidrag till visst ändamål.

Uppgifter om ekonomiska och andra förhållanden skall lämnas på särskild blankett som tillhandahålles av Stiftelsen. Regler finns beträffande inkomstgränser, till vilka ändamål bidrag kan lämnas samt beloppsgränser härför.

 

Bidragens storlek och fördelning beror dels på tillgängliga medel, dels på antalet ansökningar. Bidrag lämnas ej i sådana fall där stat/kommun skall stå för kostnaderna. Ej heller lämnas allmänt ekonomiskt bistånd.

Bidrag utgår däremot till specificerade ändamål, exempelvis till transportmedel, rekreationsresor och nödvändig utrustning som kompensation för rörelsehinder.

Har åtgärden redan vidtagits eller utrustningen anskaffats utgår ej bidrag. 

Bidrag utgår högst en gång per år till samma person. Utdelning sker två gånger per år.

Sista ansökningsdagar är 31/3 och 30/9.

Skriftligt besked om bifall eller avslag (utan motivering) lämnas cirka två månader därefter.

Ansökan

Ansökningsblanketter kan antingen laddas ner här
(Då måste man först ha Acrobat Reader för att kunna läsa filen)
eller rekvireras från och med 10 februari respektive från och med 10 augusti under adress:

Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne
Kronborgsgatan 2C
252 22 Helsingborg

epost: bistand@stiftbistandskane.se

eller per telefon 042-14 66 50

http://stiftbistandskane.se/enskilda.html

Insamlingsstiftelsen för handikappades rekreation har upphört!

Upphört

Insamlingsstiftelsen för handikappades rekreation är under avveckling.

Välkommen med Er ansökan till
Insamlingsstiftelsen för handikappades rekreation
Postadress:

Stråhällagatan 3
212 30 Malmö

Privatpersoner ansöker på särskilt formulär under april månad.
Föreningar ansöker med egen skrivelse under samma månad som ovan.

Klicka >> HÄR för att kunna läsa och skriva ut din ansökningsblankett
För att kunna läsa eller ladda ner din blankett,behöver du Acrobat Reader ©
 
Logotypen Get Adobe Reader
 


Sidorna är optimerade för Microsoft Internet Explorer © 4,0 eller senare