Lägga trägolv ;)

Så här kan man också lägga trägolv

tra2

Nyköpings kommuns stiftelse för hjälp åt behövande

Nyköpings kommuns stiftelse för hjälp åt behövande

Vem kan ansöka: Hjälpbehövande i Nyköpings kommun i alla åldrar.

Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett


 

Nyköpings kommun stiftelse för hjälp åt behövande barn

Vem kan ansöka: Behövande barn i Nyköpings kommun

 Hjälp åt behövande barn, i första hand:

  • för funktionshindrade barns behov av utrustning med mera för sin utveckling
  • för studier och/eller för studieresa
  • för fritidsverksamhet eller kulturell verksamhet

Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett


 

Makarna Jörgensens stiftelse för hem för fattiga obotligt sjuka

Vem kan ansöka: Personer med långvarig sjukdom och svag ekonomi som har behov av vårdboende eller hjälp i det egna boendet.

Stiftelsen vänder sig i första hand till hem för vård och boende för personer med långvarig sjukdom. Medel kan även ges till personer med kroniskt sjukdomstillstånd som har eget boende. Bidrag till kostnader för hjälp i hemmet. Bidrag till utrustning och annan hjälp som underlättar den enskildes sjukdomssituation.

Antal utbetalningar per år: 2
Sista ansökningsdag: 15 april och 1 november.
Kontakt för frågor: Anna Möller, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 59
Ansökningsblankett

 

http://nykoping.se/Kommun--politik/Stiftelser-och-fonder/

 

Elda upp blockljusrester

blockljusrester

Om du inte ska stöpa nya ljus av stearinljusrester, släng dem inte!

Perfekt att lägga in i kaminen vid uppstart av brasa!