Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond

Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond

 

Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond delar varje år ut stipendier för yrkesutbildning,

t.ex. hantverkare och konsthantverkare som vill vidareutbilda sig i sitt yrke.

 

Stipendiet gäller för studier, praktik eller arbete, främst i utlandet men även i Sverige.

 

Ansökningsblankett 2016–instruktioner

 

Vem kan söka stipendium från Stiftelsen August Ringnér Stipendiefond?
 
•Du måste ha genomfört en grundutbildning inom din yrkesutbildning
 
•Du får inte vara äldre än 39 år när du påbörjar utbildningen, praktiken eller arbetet som du söker
stipendium för.
 
•Du ska påbörja din utbildning, din praktik eller ditt arbete inom perioden 1 juni 2016 –31 maj 2017
 
•Om din stipendieansökan gäller en utbildning i Sverige får denna inte vara sådan
som anordnas eller bekostas av stat eller kommun, till exempel gymnasium, folkhögskola, kommunal vuxenutbildning
eller högskola/universitet.
 
•Om du har fått stipendium från Stiftelsen August Ringnérs Stipendiefond vid ett tidigare tillfälle kan
du inte bli beviljad stipendium igen.
 
Du MÅSTE bifoga dessa handlingar
 
•Personbevis
•Betyg eller intyg från din grundläggandeyrkesutbildning.
•Intyg från din arbetsgivare om du jobbar eller har jobbat inomditt yrke.
 
(Du behöver inte ha yrkeserfarenhet från branschen för att kunna söka stipendium).
 
•Information (officiell folder, utdrag från internet eller liknande) om utbildningen,
praktik- eller arbetsplatsen du söker stipendium för.
 
•Antagningsbesked eller välkomstbrev.
 
Om du inte har fått ett sådant när du skickar in din ansökan måste du komplettera din ansökan med detta så fort du har fått det.
OBS! Om du inte bifogar ovanstående handlingar kommer styrelsen inte att behandla din ansökan.
Du kommer inte att få någon påminnelse om din ansökan inte är komplett
 
Du ska INTE bifoga följande handlingar
•Din portfolio, fotografier, teckningar eller andra former av arbetsprover.
•Kostnadsberäkning eller budget.
•Betyg eller intyg från andra utbildningar och arbeten än de som rör din yrkesutbildning
 

Tänk på

 

•Försök i största möjliga mån att beskriva ändamål och syfte i rutan för detta på blankettens andra sida.

Använd endast i undantagsfall bilagor.

•Häfta inte ihop dokumenten. Använd inte heller gem, pappersklämmor, plastfickor eller liknande.

•Underteckna ansökan!

 

Vad händer med ansökan?

 

När stiftelsens styrelse har behandlat din ansökan kommer du att få ett brev där det framgår om du har blivit

beviljad stipendium eller fått avslag.

 

Om du blir beviljad stipendium kommer du att få cirka 2/3 av stipendiebeloppet när du påbörjar utbildningen,

praktiken eller arbetet. Du får mer information om detta i brevet du får efter styrelsens beslut.

 

Där framgår också vad som gäller för den personliga redogörelse du måste skriva för att få den resterande tredjedelen av

stipendiet.

 

OBS! Under juli och december kommer inga utbetalningar att ske.
 
Skicka in ansökan
 
Du skickar den fullständigt ifyllda och undertecknade blanketten till:
 
Stiftelsen August Ringnér
Rune Olsson
Spinnmästarevägen 51
437 34 Lindome
august_ringners@telia.com
 
Sista ansökningsdag är 30 april 2016

 

 
 

Tips på 7 st böcker om Compact Living

Compact Cabins Simple Living in 1000 Square Feet or Less

62 Plans for Camps, Cottages, Lake Houses, and Other Getaways av Gerald Rowan

179 kr

Rensa ut & lev lättare

en smart guide till ordning hemma av Eva Maria Karlander

229 kr

-Inlägget innehåller reklam för böcker om Compact living på Bokus-

Compact Houses

50 Creative Floor Plans for Well-designed Small Homes av Gerald Rowan

189 kr

Compact Living

How to Design Small Interior Space av Michael Guerra

99 kr

Tiny House

Build Your Own Compact But Roomy House on a Budget: (Tiny House Living, Tiny House Blueprint, Woodworking Projects, Ti av Chris Huff

110 kr

Axelfonden

Om Axelfonden

Axelfonden är KFUM Umeås insamlingsstiftelse för att hjälpa barn som lever i fattiga förhållanden.

Stiftelsen är bildad av KFUM Umeå med stöd av Swedbank och syftar till att hjälpa barn som lever i fattiga förhållanden genom att ge ekonomiskt bistånd så att behövande barn har möjlighet att delta i aktiviteter de annars inte har möjlighet att delta i.

Vem som får bidrag och till vad

Bistånd ges till kurs-, läger- eller terminsavgift samt som materialbidrag till utrustning, träningskläder, instrument eller liknande. Biståndet beviljas i första hand när ideella organisationer står som arrangörer. Stiftelsen stödjer barn under 18 år och bistånd ges i första hand till barn i norra Sverige.

Viktiga datum

Ansökningar behandlas två-tre gånger per år.

  • Ansökan inkommen senast 30/4 behandlas under maj månad.
  • Ansökan inkommen senast 1/8 behandlas under augusti månad.

Ansök om bidrag från Axelfonden

Du kan ansöka om bidrag från Axelfonden till alla olika typer av fritidsaktiviteter men ansökningar beviljas i första hand till aktiviteter som arrangeras av ideella organisationer.

Bidrag ges i form av kurs-, läger- eller terminsavgift samt som materialbidrag till utrustning. Vem eller vilka som får bidrag bestäms tre gånger per år. Bidrag ges till barn under 18 år och i första hand till barn i norra Sverige.

ANSÖK HÄR