Stiftelsen Understödsfonden för behövande svenskar i Paris

Stiftelsenamn:

Stiftelsen Understödsfonden för behövande svenskar i Paris

Organisationsnummer: 817606-5053
c/o Adress:  
Adress: Svenska kyrkan
Postnummer: 751 70
Ort: UPPSALA
Telefonnummer: 018-169500
Fax: 018-169934
   
   
   
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Uppsala län
Säte: Uppsala
Ändamål: Stiftelsen Understödsfonden för behövande svenskar i Paris
År: 2013
Tillgångar: 2.301.685 kr
Posted in Fonder & Stipendier.