Container full med möbler och bohag

Återigen ser jag en container full med fina möbler och bohag!

Vet inte folk att de kan ringa välgörande föreningar som kommer och hämtar gratis!?

Det måste väl ända vara lättare! plus att pengarna går till välgörande ändamål vid försäljning, sakerna får nya ägare och inte resursslösa på allt som en gång har tillverkats.

I Göteborg har vi flera aktörer och alla hämtar

Vill du skänka till Saron Second Hand?

Vi tar emot allt som finns i ett hem, dock ej vitvaror eller pianon. Varorna bör vara hela, rena och säljbara. Tack för din gåva!

Inlämning

Under hösten gäller följande tider för inlämning av varor:

  • Månd: 08.30 – 16.00
  • Tisd: 08.30 – 16.00
  • Onsd: 08.30 – 19.00
  • Torsd: 08.30 – 18.30
  • Fred: 08.30 -14.00
  • Lörd: 10.00-12.30

Vänligen lämna inget på lastbryggan när det är stängt, då det skapar problem för varutransporter till Hemköp samt stjäls och skräpas ner i närområdet, vilket är mycket trist för våra grannar! Tack!

Hämtning

Vill du boka tid för hämtning av möbler, eller har andra frågor, ring 031-741 12 12.
Vill ni göra en gemensam insamling på er arbetsplats eller i ert bostadsområde, ring 031-741 12 13 för att prata om möjlighet för oss att hämta!


Reningsborg - Second hand i Göteborg

VILL DU SKÄNKA VAROR?

Vår hjälpverksamhet är helt beroende av skänkta varor. Varorna vi får in säljs antingen i våra butiker eller transporteras till våra samarbetsprojekt i Östeuropa. Du kan bli en del av den hjälpen genom att skänka det du inte längre behöver. Tänk bara på att det du skänker till oss behöver vara helt och rent så att vi kan sälja det.
Så enkelt är det att ge ett stöd för att hjälpa andra.

VILL DU LÄMNA IN SJÄLV?

Inlämningstider:
Mån-tor 8-16.30, fre 8-14, lör 10-13

Inlämningsplatser:
Reningsborg Västra Frölunda, Reningsverksgatan 1 (tvärgata till Näsetvägen)
Karta: http://kartor.eniro.se/m/nVL6M

Reningsborg Angered, Angeredsvinkeln 9 (mellan Volvo och Brandstationen)
Karta: http://kartor.eniro.se/m/MwcdY

VILL DU ATT VI SKA HÄMTA MÖBLER?

Ring oss på tel. 031-47 30 00 (Västra Frölunda) eller 031-330 26 30 (Angered)
Obs! Vi hämtar helt utan kostnad.

TACK FÖR ATT DU SKÄNKER OCH GER DITT STÖD!


myrorna

Skänka gåva

Lämna gåvor själv

Till Myrorna kan du skänka kläder, möbler, skor, accessoarer och prylar för second hand. Du kan lämna gåvor direkt i någon av våra 34 butiker eller på någon av våra gåvomottagningar och på återvinningscentraler. Kläder, skor och textilier kan du också lämna i någon av våra 1200 klädboxar.
På en del gåvomottagningar och större butiker i landet finns möjlighet att låna släpvagn om du har mycket. Titta på din ort vilka möjligheter som erbjuds.

Här kan du skänka

 

Vi hämtar

Vi erbjuder hämtning av stora mängder eller stora gåvor hemma hos privatpersoner och företag på flera orter i landet.

Bor du i Stockholmsområdet eller i Göteborg kontaktar du vår givarservice, telefon 020-1400044.
Öppet måndag-torsdag 8-16, fredag 8-14. Lunchstängt 11.30-12. E-post gsc@myrorna.se.

Bor du i övriga delar av landet? Ring din lokala butik.

Vi tar också hand om dödsbon. Ring på telefon 08-56316903.
Vi samarbetar med Circla för helhetslösningar kring dödsbon.

Vad kan man skänka till Myrorna?


Erikshjälpen logotyp

Vill du skänka?

Vi tar emot möbler, husgeråd, kläder, böcker, elektronik och vitvaror. Du kan skänka varor på följande sätt:

  • Lämna själv i vår gåvomottagning
  • Boka hämtning

Det du bidrar till är inte bara återanvändning, det är också biståndsarbete. Möbler, husgeråd och kläder blir till nya brunnar, hälsovård och utbildning.

Du kan också lämna kläder, skor och hemtextilier i Human Bridges klädboxar.

Tack för din gåva!

Mustig champinjonsoppa med varma smörgåsar

Fräs upp färsk skivad champinjon med rapsolja och lite salt, när de börjar vätska sig lite lägger man i hackad gul lök, steker i ca 10 minuter.

Lägger i buljong, svartpeppar, grädde, crème fraiche, mixar med stavmixer och späder med mjölk eller vatten till önskad smak och konsistens.

Serverades med varm smörgås, tunt skivad tomat och lök,  och över det chilisås, salt, citronpeppar och västerbottenost. I ugnen i 15 min på 200 grader.

Västra Journalistföreningens Stiftelse

Västra Journalistföreningens Stiftelse
Djurgårdsgatan 21 A
Anders Kilner
414 62 Göteborg
0733-423404

Stiftelsens ändamål är att till medlemmar i Västra Journalistföreningen efter stiftelsestyrelsens prövning utdela ekonomiska understöd av lämplig storlek åt sjuka och behövande journalister samt ävenledes i förekommande fall stipendier åt därtill ägnad journalist. Enligt sagda grunder må även ekonomiskt understöd utdelas åt änka och barn efter avliden föreningsmedlem samt – i särskilt ömmande fall – åt nödställda journalister samt änka och barn efter journalist, som inte tillhört eller endast tidvis tillhört Västra Journalistföreningen.

Melinska stiftelsen

Melinska stiftelsen
Box 165
Åtvids församling
597 24 Åtvidaberg
0120-29930

Lämnande av bidrag till uppfostran och utbildning i praktiska yrken åt behövande barn och ungdom, företrädesvis flickor från Grebo församling.

Stiftelsen Inga-Britts och Sven-Gunnars minne

Stiftelsen Inga-Britts och Sven-Gunnars minne
Opparyd Brogård
Sven Sunesson
342 53 LÖNASHULT
0472-150 25
Av stiftelsens årliga avkastning skall minst en tiondel avsättas till kapitalet. Den årliga avkastningen i övrigt skall årligen fördelas enligt följande.

a/ Så länge någon av oss lever skall ett belopp av 10.000:- kronor tillfalla Cancerfonden. Återstående avkastning skall efter styrelsens bestämmande tillfalla fonder för humanitär hjälpverksamhet, exempelvis u-landshjälp, hjälp åt CP-barn och/eller sådan verksamhet som bedrives av sammanslutningarna Röda Korset och Rädda Barnen. Härvid skall tillses att endast sådan humanitär verksamhet som om förmäles i 3 § Kungl Förordningen om arvsskatt och gåvoskatt blir tillgodosedd.

b/ Efter bådas vår död skall den utdelningsbara årliga avkastningen i första hand utdelas såsom stipendium åt ungdomar, bosatta inom Alvesta köping eller inom den kommun, vari den nuvarande köpingen i framtiden kan komma att ingå. Stipendierna skola därvid tilldelas sådana ungdomar som genomgå eller ämna genomgå utbildning för jordbruksyrket inom folkhögskola,lantbruksskola, lantmannaskola, skogsskola eller hushållsskola.

Därest avkastningen enligt styrelsens mening skulle förslå därutöver skola medel utdelas såsom bidrag till behövande sjuka samt till åldringsvård i hemmet för behövande åldringar. Härvid skall iakttagas att bidragen skola utgå för sådan vård som ej kan utövas genom kommunal försorg samt att hjälpverksamheten skall utövas inom ovannämnda kommun. – Sedan ovannämnda behov blivit tillgodosedda äger styrelsen anslå medel för sådan hjälpverksamhet som om förmäles under a/ ovan.

Stiftelsen P.O. Winqvists stipendiefond för konstnärer

Stiftelsen P.O. Winqvists stipendiefond för konstnärer
Box 16317
103 26 STOCKHOLM
08-232945
Årliga räntan af denna fond skall af Akademien såsom resestipendium tilldelas någon redan utbildad konstnär, målare eller bildhuggare, man eller kvinna, som för sitt fortsatta arbete önskar göra studier i främmande land. Detta stipendium må tilldelas samma person för högst två på hvarandra följande år.