Stiftelsen Carin och Frans Påhlssons minnesfond

Stiftelsen Carin och Frans Påhlssons minnesfond
Box 346
Malmö Pastorat
201 23 MALMÖ
040-27 92 43

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen disponeras sålunda, att 20% lägges till kapitalet och 80% av församlingsdiakonissan i samråd med kyrkoherden årligen utdelas till behövande ålderstigna inom Malmö församlingen, företrädesvis sjuka och i andra hand övriga behövande.

 

Hur skriver man rätt?

Ert eller erat?

Det rätta svaret är att det stavas ert och inte erat.
Erat är talspråk.


Vårt eller vårat?

Det rätta svaret är att det stavas vårt och inte vårat.
Vårat är talspråk


De eller dem?

Ett väldigt enkelt knep är att byta ut de/dem mot jag/mig i meningen och använda det alternativ som låter rätt när man säger det.

Mig måste arbeta. (dem)

Jag måste arbeta. (de)

Rätt ”Jag måste arbeta” = ”de måste arbeta”.

Hon frågade mig om jag ville komma = Hon frågade ( de eller dem?)______ om jag ville komma


 

Oskar och Linnéa Arvidssons stiftelse för hjälp åt behövande

Stiftelsenamn:

Oskar och Linnéa Arvidssons stiftelse för hjälp åt behövande

Organisationsnummer: 829502-7547
c/o Adress: Pastorsexpeditionen
Adress: Lindås
Postnummer: 342 52
Ort: Vislanda
Telefonnummer: 0472-300 07
Fax:  
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Kronobergs län
Säte: Alvesta
Ändamål: Avkastningen av kapitalet skall användas för stöd, hjälp och uppmuntran till gamla och sjuka från Alvesta kommun som på grund av sjukdom, handikapp eller andra svårigheter är i verkligt behov av bistånd. Det ligger testatorerna särskilt varmt om hjärtat att stödja personer som drabbats av astma- och allergisjukdomar samt cancer.