Spara toarullarna och gör smällkarameller!

smallkaramellpyssel


           diy                Pyssel & DIY

 

 

 

 

Parasport Sverige

Fonder, stipendier och utmärkelser

Parasport Sverige administrerar ett antal fonder och stipendier, närmare information om dem finns under respektive fond.

Nomineringar/ansökningar skickas till Parasport Sverige per e-post till kansli@parasport.se. Det behövs ingen särskild ansökningsblankett, men kom ihåg att skriva vilken fond ansökan avser.

Bengt Holléns Idrottsfond

Fonden vänder sig till ledare med mångårig och gagnerik verksamhet bakom sig inom Parasport Sveriges specialidrottsdistriktsförbund.

Inez Lundblads fond

Fondens ändamål är att främja idrott för personer med en funktionsnedsättning inom ramen för Parasport Sveriges verksamhet, främst personer med en synnedsättning

Jerringsfondens Parasportpris

Jerringfonden ger i samarbete med Svenska Parasportförbundet ett årligt pris på f.n. 50.000 kronor till en förening inkl. två aktiva, som haft stor betydelse för utvecklandet av den breda idrottsrörelsen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Lions Bragdlejon

Bragdlejonet utdelas till en manlig och en kvinnlig elitidrottare med funktionsnedsättning

NCC-fonden

Fondens ändamål är att främja elitidrotten inom ramen för Parasport Sveriges verksamhet. Stipendiet delas ut till en elitidrottare.

Ulla Hamberg Angeby och Lennart Angebys Stiftelse

Två kvinnliga och två manliga individuella idrottare folkbokförda i företrädesevis landskapet Ångermanland och Stockholms län, utses årligen.

Åke Westlanders Minnesfond

Fonden vänder sig till idrottande ungdomar med en funktionsnedsättning, 10-17 år, främst de som inte nått elitnivå.

http://www.parasport.nu/Forbundsinfo/Fonderstipendierochutmarkelser/

Stiftelsen Södra Skåningarnas fond

Stiftelsen Södra Skåningarnas fond
Box 252
Sparbanken Syd
271 25 YSTAD
0411-82 20 00

Stiftelsen har till ändamål att i enlighet med uttalande i upprop i mars 1949 med vädjan om bidrag till fonden utdela bidrag i trängande fall till dem som göra tjänst vid Södra Skånska Brigaden eller för andra angelägna uppgifter. Främst skall bidrag utgå såsom hjälp vid sjukdom samt stöd åt skadade eller efterlevande. Bidrag kan även lämnas i andra fall, där snabb hjälp är angelägen.

photowall.se

Maja Melins stiftelse

Maja Melins stiftelse
Box 85
Byske-Fällfors församling
930 47 BYSKE
0912-10855

Stiftelsens avkastning skall utdelas till fattiga och behövande inom Byske församlings geografiska område.