Stiftelsen Otto och Eufemia Sjöstedts minnesfond

Stiftelsen Otto och Eufemia Sjöstedts minnesfond
Lennart Knutsson
Swedbank Market
205 60 MALMÖ
040-24 20 00

Stiftelsens ändamål är att årligen bedriva hjälpverksamhet dels genom Lutherhjälpen inom dess verksamhetsområde och dels genom S:t Petri och S:t Pauli församlingar inom Malmö kommun. Hjälpverksamheten skall ske på ett sådant sätt som avses i § 3 i lagen om arvsskatt och gåvoskatt genom att hjälp lämnas för ändamål som främja dels ”barns och ungdoms vård och fostran och utbildning” och dels ”vård av behövande ålderstigna eller sjuka”.

Vacker hemmagjord grind

Igår gick jag fick förbi en bedårande vacker grind! Titta!