Stiftelsen Otto och Eufemia Sjöstedts minnesfond

Stiftelsen Otto och Eufemia Sjöstedts minnesfond
Lennart Knutsson
Swedbank Market
205 60 MALMÖ
040-24 20 00

Stiftelsens ändamål är att årligen bedriva hjälpverksamhet dels genom Lutherhjälpen inom dess verksamhetsområde och dels genom S:t Petri och S:t Pauli församlingar inom Malmö kommun. Hjälpverksamheten skall ske på ett sådant sätt som avses i § 3 i lagen om arvsskatt och gåvoskatt genom att hjälp lämnas för ändamål som främja dels ”barns och ungdoms vård och fostran och utbildning” och dels ”vård av behövande ålderstigna eller sjuka”.