HopptimistStiftelsen

hopp

HopptimistStiftelsen är grundad av Marie Hav Lundkvist som är författare och ambassadör för stiftelsen. Hon är själv rullstolsburen och reser runt och föreläser, med uppmaning att alla som inbjuder henne att ge en donation till stiftelsen. Detta har varit huvudintäktskällan för HopptimistStiftelsen, men privata donationer och gåvor har också inkommit. (Själv tar hon inget arvode).

Vilka som kan söka bidrag från stiftelsen: 

Alla som har ett funktionshinder som gör att man behöver stöd av hjälpmedel för att klara sin vardag.
De som har sökt hjälpmedel från det offentliga systemet och av någon orsak inte har fått tillräckliga hjälpmedel för att få ett fullvärdigt liv.
Ålder eller intäktsnivå styr inte möjligheten att få bidrag från stiftelsen. En väl dokumenterad ansökan där du redogör för funktionshinder, behov och varför du behöver stöd skickas in.  

Senaste ansökningsdag 2016-10-31

Stiftelsen delar ut 2 gånger per år. 1 juni där ansökan måste vara inne senast 30 april och 1 december där
ansökan måste vara inne senast 31 oktober.

Ansökan skickas till:

E-post: ansokan (a) hopptimiststiftelsen.com

eller

Adress: HopptimistStiftelsen
              Häggvall 256
              453 91 Lysekil
....................................................................................................

Stiftelsens styrelse går igenom din ansökan och stiftelsens värdeord ligger som underlag för deras beslut. 

Den som får bidrag från stiftelsen blir ombedd att efter ett halvt år ge en rapport/återkoppling på hur hjälpmedlet har givit bättre livskvalitet och en bättre vardag. 

http://www.hopptimiststiftelsen.com/ansoumlk-om-stoumld.html

Henry och Gerda Dunkers stiftelse

Stiftelsenamn:

Henry och Gerda Dunkers stiftelse

Organisationsnummer: 843000-1183
c/o Adress:  
Adress: Box 1417
Postnummer: 251 14
Ort: HELSINGBORG
Telefonnummer: 042-18 33 55
Fax: 042-24 03 26
E-post:  
Webbsida:  
Kontaktperson:  
Stiftelsetyp: Näringsdrivande stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Helsingborg
Ändamål:

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vård av behövande kroppsligt svårt sjuka, företrädesvis sådana med hemvist i Helsingborg, dock ej sinnessjuka, sinnesslöa, epileptiker, kroniska alkoholister eller lungtuberkulösa, men må också främja vetenskaplig medicinsk forskning, företrädesvis beträffande kräftsjukdomar.

Det är Henry Dunkers önskan, att behövande släktingar till honom eller hans avlidna hustru ävensom behövande anställda eller förut anställda vid gummifabriken i Helsingborg ihågkommas i största möjliga utsträckning. Efter Henry Dunkers frånfälle skall stiftelsen med stiftelsens avkastningsmedel tillösa sig den Henry Dunker tidigare tillhöriga villa Hevea, kvarteret Linnéa i Helsingborg för vid Henry Dunkers frånfälle gällande taxeringsvärde.

Fastigheten skall efter erforderliga tillbyggnader och ändringar disponeras såsom ett sjukhus för stiftelsens ändamål och får av stiftelsen ej säljas eller uthyras.

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev