100 kr rabatt på Indiska

Handla för över 500 SEK och få 100 SEK rabatt Medlemserbjudande! Gäller dig som är eller blir medlem. Kan kombineras med andra erbjudanden. Gäller i butik och på INDISKA.com till och med den 2/10-2016

Rabattkod 3742

indiska

Stipendier till studerande vid Göteborgs Universitet, vilka härstammar från Lysekil

Stiftelsen Bergliot Kihlberg Anderssons stipendiefond

Stiftelsen Bergliot Kihlberg Anderssons stipendiefond
Ekonomiavdelningen, Box 100
Göteborgs Universitet
405 30 GÖTEBORG
031-7864316

Org. Nr: 857501-3282

Främja ungdoms utbildning och vetenskaplig forskning genom utdelning av stipendier till studerande vid Göteborgs Universitet, vilka härstammar från Lysekil och genomgått gymnasieutbildning där.

http://www.gu.se/digitalAssets/1648/1648590_led-bergliot-2016.pdf

 Ansökan vartannat år.

Ruth och Pehr Lundins stiftelse

Ruth och Pehr Lundins stiftelse

om stiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att främja vård av i Skåne bosatta ekonomiskt behövande synskadade. Bidrag kan bl a ges för vård och behandling, rehabilitering, hjälpmedel och ledsagning.

att ansöka

Ansökningsblanketten ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 november.

 

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Stiftelsen Helge och Ellen Ekmans donationsfond

barntapet

Stiftelsen Helge och Ellen Ekmans donationsfond

Förvaltning: Utbildningsnämnden
Kontaktperson: Förvaltningssekreteraren 0470-416 06

Stiftelse som utdelas till elever i Växjö grundskolor som avslutar årskurs nio och som under skoltiden gjort goda framsteg i flit och visat ett gott uppförande. I första hand ska stipendiet ges till sådana elever som efter avslutad grundskola fortsätter sin utbildning inom- eller utomlands och inte i större omfattning erhåller studiesociala förmåner. Stipendium utdelas efter ansökan. Ansökningsblankett kan erhållas av stiftelsens kontaktperson.
Ansökan görs senast 1 november.

Broschyr om Växjö kommuns stiftelser och ansökningsblanketter finns att hämta i kommunens reception, Västra Esplanaden 18, Växjö.

Du hittar även ansökningsblanketter under rubriken "Mer information" här

http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Kommun--politik/Ekonomi/Bidrag-fran-stiftelserstipendier/

Blanketten skickas till:

Respektive förvaltning
Växjö kommun
Box 1222
351 12 Växjö

Ragnhild Frykbergs Stiftelse

Ragnhild Frykbergs Stiftelse

 

"Främja ungdomars utbildning samt vård av behövande ålderstigna sjuka och lytta, oberoende av ras och kön".

 

När kan man ansöka?

Stiftelsen Uppstuds

Stiftelsen Uppstuds

OM STIFTELSEN

 
Stiftelsen Uppstuds mål är att ge driftiga Skellefteåungdomar en möjlighet att testa sina drömmar.
Vi delar årligen ut stipendier till idéer som vi tycker förtjänar ekonomisk uppbackning.
studs