Emelie och Oscar Bjelkes Stiftelse

Emelie och Oscar Bjelkes Stiftelse

Studiehjälp till gymnasieelever födda och studerande i Jämtland, minst en av föräldrarna ska även de vara födda i Jämtland. Studerande bor så långt ifrån studieorten att kostnader för resor och uppehälle utgör en betydande utgift. Studerande är aktiv och intresserad av sina studier.

Sista ansökningsdag: 1 november

Ansökan görs på: www.handelsbanken.se/ostersund

 

Ansökan

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Willinska Stiftelsen & Stiftelsen Göteborgs Arbetsstugor

Årets ansökningsperioder 2016

Omgång 1

Alla ansökningar som lämnas in till stiftelsen under perioden 8 november till 14 mars behandlas vid årets första sammanträde.

Besked ges innan slutdatum för nästkommande period 16 maj.

Omgång 2

Alla ansökningar som lämnas in till stiftelsen under perioden 15 mars till 16 maj behandlas vid årets andra sammanträde.

Besked lämnas senast 23 juni.

Omgång 3

Alla ansökningar som lämnas in till stiftelsen under perioden 17 maj till 29 augusti behandlas vid årets tredje sammanträde.

Besked lämnas senast 7 oktober.

Omgång 4

Alla ansökningar som lämnas in till stiftelsen under perioden 30 augusti till 7 november behandlas vid årets fjärde sammanträde.

Besked lämnas senast 16 december.


1) Studerande

Ansökningar tas endast emot via stiftelsens digitala ansökningssystem

Ansökningsinformation

Ansökan skall utöver blankettens obligatoriska fält innehålla:

 • Ett personligt brev där det tydligt framgår vad ansökan avser samt  vilken anknytning den sökande har till Göteborg. Det skall också framgå om studiemedel från CSN är möjligt eller ej. (Steg 3)
 • Bifogad kopia på aktuellt antagningsbesked eller intyg om studierna som PDF (Steg 5)
 • Bifogad kopia på beslut från CSN som PDF (Steg 5)

Till ansökan

Tänk på!
 • Skriv din ansökan (personliga brevet) fritt och var noga med att få med alla efterfrågade uppgifter
 • Styrelsen lägger stor vikt vid det personliga brevet och beskrivningen av vad ansökan avser.
 • Det är viktigt att anknytningen till Göteborg under uppväxtåren framgår tydligt.
 • För studier i Sverige med möjlighet till CSN-stöd ges inget bidrag
 • En ofullständig ansökan behandlas ej.

2) Ekonomiska bidrag för omvårdnad och uppfostran

Ansökningar skickas om möjligt in via stiftelsens digitala ansökningssystem

Ansökningsinformation

Följande uppgifter är obligatoriska för att ansökan skall behandlas:

 • Namn och personnummer för sökanden (föräldern/föräldrarna) samt för hemmavarande barn
 • Adress och kontaktuppgifter, gärna mailadress
 • Kontonummer
 • Ett personligt brev där det tydligt framgår vad ansökan avser samt  vilken anknytning den sökande och barnen har till Göteborg. (Steg 2, ”Ändamål”)
 • Redogörelse för familjens ekonomi (en enkel uppställning räcker).  Om familjen uppbär försörjningsstöd önskas ett intyg eller en kopia på normberäkningen som PDF.

Till ansökan

Tänk på
 • Skriv din ansökan (personliga brevet) fritt och var noga med att få  med alla efterfrågade uppgifter
 • Styrelsen lägger stor vikt vid det personliga brevet och  beskrivningen av vad ansökan avser
 • Det är viktigt att anknytningen till Göteborg framgår tydligt
 • En ofullständig ansökan behandlas ej
 • Om sökanden inte har tillgång till dator kan en ansökan skickas via post till stiftelsens address som finns på kontaktsidan
 

http://www.willinskastiftelsen.se/

 

Willinska Stiftelsen & Göteborgs Arbetsstugor

c/o SEB

Institutioner & Stiftelser

405 04  GÖTEBORG

Telefon med telefonsvarare: 031 - 40 12 74

Mailadress: info@willinskastiftelsen.se