Emelie och Oscar Bjelkes Stiftelse

Emelie och Oscar Bjelkes Stiftelse

Studiehjälp till gymnasieelever födda och studerande i Jämtland, minst en av föräldrarna ska även de vara födda i Jämtland. Studerande bor så långt ifrån studieorten att kostnader för resor och uppehälle utgör en betydande utgift. Studerande är aktiv och intresserad av sina studier.

Sista ansökningsdag: 1 november

Ansökan görs på: www.handelsbanken.se/ostersund

 

Ansökan

Stora Fondboken 2019 med över 1000 fonder, stipendier, gåvor och information om stiftelser

Hitta rätt fond för dig och din familj

-Inlägget innehåller reklam för den Stora fondboken-

Nu finns den Stora Fondboken att köpas!

Boken kostar 252 kr! Och finns att köpas på Bokus, direktlänk här!

Boken på 252 sidor innehåller:

Bidrag och stipendier för

- Sjuka och funktionshindrade

- Försörjningsstöd till ekonomiskt behövande

- Studier och utbildningar

- Kultur, miljö och projekt

- Föreningar och organisationer

- Innehåll De 1 000 bästa svenska och utländska bidragen och stipendierna

- Register med alla bidrag indelade efter ort och ändamål

- Hur du skriver en bra ansökan

- Nya exempelbrev

 

Willinska Stiftelsen & Stiftelsen Göteborgs Arbetsstugor

Årets ansökningsperioder 2016

Omgång 1

Alla ansökningar som lämnas in till stiftelsen under perioden 8 november till 14 mars behandlas vid årets första sammanträde.

Besked ges innan slutdatum för nästkommande period 16 maj.

Omgång 2

Alla ansökningar som lämnas in till stiftelsen under perioden 15 mars till 16 maj behandlas vid årets andra sammanträde.

Besked lämnas senast 23 juni.

Omgång 3

Alla ansökningar som lämnas in till stiftelsen under perioden 17 maj till 29 augusti behandlas vid årets tredje sammanträde.

Besked lämnas senast 7 oktober.

Omgång 4

Alla ansökningar som lämnas in till stiftelsen under perioden 30 augusti till 7 november behandlas vid årets fjärde sammanträde.

Besked lämnas senast 16 december.


1) Studerande

Ansökningar tas endast emot via stiftelsens digitala ansökningssystem

Ansökningsinformation

Ansökan skall utöver blankettens obligatoriska fält innehålla:

 • Ett personligt brev där det tydligt framgår vad ansökan avser samt  vilken anknytning den sökande har till Göteborg. Det skall också framgå om studiemedel från CSN är möjligt eller ej. (Steg 3)
 • Bifogad kopia på aktuellt antagningsbesked eller intyg om studierna som PDF (Steg 5)
 • Bifogad kopia på beslut från CSN som PDF (Steg 5)

Till ansökan

Tänk på!
 • Skriv din ansökan (personliga brevet) fritt och var noga med att få med alla efterfrågade uppgifter
 • Styrelsen lägger stor vikt vid det personliga brevet och beskrivningen av vad ansökan avser.
 • Det är viktigt att anknytningen till Göteborg under uppväxtåren framgår tydligt.
 • För studier i Sverige med möjlighet till CSN-stöd ges inget bidrag
 • En ofullständig ansökan behandlas ej.

2) Ekonomiska bidrag för omvårdnad och uppfostran

Ansökningar skickas om möjligt in via stiftelsens digitala ansökningssystem

Ansökningsinformation

Följande uppgifter är obligatoriska för att ansökan skall behandlas:

 • Namn och personnummer för sökanden (föräldern/föräldrarna) samt för hemmavarande barn
 • Adress och kontaktuppgifter, gärna mailadress
 • Kontonummer
 • Ett personligt brev där det tydligt framgår vad ansökan avser samt  vilken anknytning den sökande och barnen har till Göteborg. (Steg 2, ”Ändamål”)
 • Redogörelse för familjens ekonomi (en enkel uppställning räcker).  Om familjen uppbär försörjningsstöd önskas ett intyg eller en kopia på normberäkningen som PDF.

Till ansökan

Tänk på
 • Skriv din ansökan (personliga brevet) fritt och var noga med att få  med alla efterfrågade uppgifter
 • Styrelsen lägger stor vikt vid det personliga brevet och  beskrivningen av vad ansökan avser
 • Det är viktigt att anknytningen till Göteborg framgår tydligt
 • En ofullständig ansökan behandlas ej
 • Om sökanden inte har tillgång till dator kan en ansökan skickas via post till stiftelsens address som finns på kontaktsidan
 

http://www.willinskastiftelsen.se/

 

Willinska Stiftelsen & Göteborgs Arbetsstugor

c/o SEB

Institutioner & Stiftelser

405 04  GÖTEBORG

Telefon med telefonsvarare: 031 - 40 12 74

Mailadress: info@willinskastiftelsen.se

Visst du att mirakelsvampen tar bort ytlig rost på bilen!

 

Mirakelsvampen är perfekt om man har lite äldre bil och har fått ytlig rost av tjära- och asfaltprickar.

Det funkar också på andra fläckar, om t ex olyckan har varit framme och någon har backat på din bil och lämnat färg på lacken så tar mirakelsvampen det också!

Nope skojar inte! Svampen är suverän!

mirakelsvamp

 

Fyndiq.se

Per Erikssons Stiftelse

Per Erikssons stiftelse

Understöd/pension till behövande

 • Den sökande skall företrädesvis vara industriidkare (speciellt sk bergsmän), lantbrukare eller tjänsteman i allmän eller enskild tjänst eller efterlevande till någon av dessa yrkeskategorier
 • Den sökande skall sedan minst 5 år vara bosatt i den del av Västmanland som tillhör Örebro län
 • Företrädesrätt skall vid lika förhållanden tillkomma personer som motsvaras av fd Nora bergsförsamling och Vikers församling

Ansökningstid

Ansökningstiden för understöds- eller pensionsbidrag går ut 31 oktober 2016. Beslut över inkomna ansökningar tas i månadsskiftet november/december. Utbetalning av bidrag sker under december månad.

Ansökan skall ske på särskild ansökningsblankett, som endast kan hämtas från Föreningen för välgörenhetens ordnandes (FVO:s) hemsida www.foreningenfvo.se eller rekvireras genom att sända ett frankerat kuvert till Föreningen FVO Köpmangatan 15 111 31 Stockholm.

Inga kompletteringar kommer att infordras från stiftelsens sida.


Understöd för studieändamål

Vem kan söka/behörighetskrav

 • Den sökande eller någon av dennes föräldrar skall sedan minst 5 år vara bosatt i den del av Västmanland som tillhör Örebro län. Det innebär att man skall vara bosatt i kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora samt i orterna Järle eller Ervalla
 • Understöd kan tidigast utgå för studier på gymnasienivå
 • Understöd beviljas ej för studier på årskurs 1 gymnasiet; studerande på gymnasiets introduktionsprogram samt på komvux kan dock söka understöd redan från första termin (nyhet from läsår 2012/13)
 • Understöd beviljas ej för studier på årskurs 1 på universitet/högskola; studerande på KY-utbildning kan dock söka bidrag redan från första termin (nyhet from läsår 2012/13)
 • Understöd utgår inte för doktorandstudier
 • Studierna skall avse heltidsstudier om minst en termin
 • Bidrag beviljas efter prestation (betyg, studieresultat, studietakt eller motsvarande)
 • Företrädesrätt skall vid lika förhållanden tillkomma personer inom f d Nora bergsförsamling och f d Vikers församling

Ansökningstider

Ansökningstiden för studier under läsåret 2016/17 går ut den 11 september 2016. Ansökningsperioden öppnar 4-5 veckor innan sista datumet för inlämning.

Något ytterligare ansökningstillfälle under läsåret kommer ej att ges. Beslut om understöd tas tidigast i mitten av december. Samtliga sökande meddelas stiftelsens beslut per e-post . Inga besked ges per telefon.

Ansökningsblankett

Stiftelsens ansökningsblankett är helt digital. För att kunna söka måste den sökande uppge en e-postadress, till vilken stiftelsens beslut om ansökan kommer att skickas. Det behöver inte vara en personlig e-postadress, det går bra med en förälders eller en bekants e-postadress.

Den sökande behöver inte längre begära personbevis från skatteverket, utan en automatisk kontroll sker om den sökande eller någon av dennes föräldrar uppfyller bokravet.

Till ansökan skall antagningsbesked (gäller endast för studier på gymnasieskolans introduktionsprogram, komvux, KY-utbildning, folkhögskola samt på annan övrig utbildning), senaste läsårsbetyg/studieintyg samt eventuellt socialt yttrande bifogas som PDF-fil.

Ansökningsguide

Här får Du information om de olika stegen till att söka studieunderstöd hos oss. Läs dessa instruktioner innan Du skapar ett konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är tacksamma om Du läser igenom denna ansökningsguide innan Du tar kontakt via e-post med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Digitalt ansökningsförfarande

Du söker bidrag i vårt digitala ansökningssystem och vi behandlar inte ansökningar som kommit in i annan form. Stiftelsen tar emot ansökningar under endast en ansökningsperiod per läsår.

Vem kan få bidrag?

Understöd för studieändamål ges till personer som själva – eller där någon av föräldrarna – sedan fem år är bosatta i den del av Västmanland som tillhör Örebro län. Det innebär att man skall vara bosatt i Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs eller Nora kommuner samt i Järle eller Ervalla samhälle i Örebro kommun.

För vad ges bidrag?

Understöd för studieändamål ges för studier på gymnasium, högskola/universitet/KY-utbildning, folkhögskola eller annan utbildningsinstans som kan prövas likvärdig. Studierna skall avse heltidsstudier om minst en termin. Understöd ges inte för forskning eller doktorandstudier.

Hur sker urvalet?

Bidrag beviljas efter studieprestation (betyg, studieresultat, studietakt eller motsvarande).

Företrädesrätt skall vid lika förhållanden tillkomma personer från f d Nora bergsförsamling samt f d Vikers församling.

Förbered Din ansökan

Du sparar tid och möda om Du har allt material redo när Du gör din ansökan

Ha följande information redo:

 • Antagningsbesked i  PDF-format (gäller endast gymnasieskolans introduktionsprogram, Komvux, KY-utbildning, folkhögskola eller annan kortvarig utbildning)
 • Betyg/studieintyg från senaste läsår eller hitintills avklarade akademiska studier i PDF-format
 • Eventuellt medicinsk/socialt intyg (intyg från kurator, läkare eller sjuksköterska) i PDF-format
 • En berättelse om dig själv på högst en halv A4-sida

Om Du har fler frågor

Har du frågor som rör din ansökans innehåll är Du välkommen att kontakta stiftelsen. Har Du frågor som rör det digitala ansökningssystemet eller stöter på problem är Du välkommen att kontakta vår tekniska ansökningssupport via e-post support@digiplant.se eller på telefon 010 – 138 88 29 mån-fre mellan kl 8-17 (semesterstängt v28-v30).

Lämna in din ansökan

Skapa konto

Det första du skall göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som skall bli din sida, med rubriken ”Min sida”. Det är här du kan hitta alla dina påbörjade eller inlämnade ansökningar. Ditt konto är skapat när du får ett verifieringsmail, vilket normalt sker inom ett dygn. Ibland händer det att verifieringsmailet hamnar i din mapp för skräppost. Kolla om det hamnat där.

Ny ansökan

Välj ”Ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den information du tidigare förberett. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in vid ett senare tillfälle för att färdigställa den.

Det digitala ansökningssystemet känner automatiskt av om Du eller någon av dina föräldrar uppfyller bokravet. Om så inte är fallet kan Du inte fylla i någon ansökan.

När du sedan är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida för att titta på de ansökningar du lämnat in. Behöver du göra ändringar i redan inlämnad ansökan måste du kontakta stiftelsen via epost. Stiftelsen kan återlämna ansökan till dig för komplettering. Kom ihåg att skicka in din reviderade ansökan i tid.

Att tänka på

Systemet känner inte av om Du skriver in text utan registrerar bara när du växlar sida. Det kan därför vara lämpligt att skriva in ansökan i ett dokument på din dator för att sedan logga in och klistra in din text i ansökningssystemet.

Beslutsprocess

Efter det att ansökningstiden gått ut kan inga kompletteringar göras. Stiftelsen kommer inte att kontakta dig om något är oklart i din ansökan.

Utslag

Beroende på vad beslutet för din ansökan blir kan följande saker vara viktiga att känna till.

Beviljade bidrag

Utbetalning sker till det bankkonto du uppgivit i din ansökan. Utbetalning sker två gånger per läsår. Höstterminens bidrag utbetalas snarast efter styrelsens beslut, normalt i mitten av december månad. Vårterminens bidrag utbetalas i månadsskiftet februari-mars.

Avslag på ansökan

Stiftelsens beslut i bidragsfrågor kan inte överklagas. Motivering till beviljning eller avslag av bidrag lämnas inte. Eventuella frågor besvaras av stiftelsen.

Påbörja din ansökan

http://www.pereriksson.se/understod-for-studieandamal/