Stiftelsen Anna, Augusta och Amanda Gréns fond

Av den årliga avkastningen skall tio procent läggas till kapitalet och den 17 december varje år hålla återstoden tillgänglig för utdelning före jul till inom Maria församling i Helsingborgs stad boende behövande ålderstigna, sjuka eller lytta kvinnor, med företrädesrätt för s k pauvres honteux.

Dock får avkastningen icke användas för ändamål, som det enligt gällande kommunallagar åligger staden att bekosta.

 

Stiftelsen Anna, Augusta och Amanda Gréns fond

Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 STOCKHOLM
08-701 10 00
Posted in Fonder & Stipendier.